Inclusiesubsidie Halense vereniging

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, te danken aan de inzet van onze talrijke verenigingen, clubs, stadsdiensten, ... Het stadsbestuur draagt inclusie in dat actieve verenigingsleven nauw aan het hart en wil dan ook verenigingen die activiteiten organiseren voor personen met een handicap een financieel duwtje in de rug geven.

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door een Halense adviesraad,
  • het project wordt samen met personen met een handicap georganiseerd en bevordert de inclusie,
  • het project moet een gemeentelijke uitstraling of relevantie hebben.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het 3 maanden voor de datum van de activiteit aan de dienst Welzijn.
  • Het is mogelijk dat een afvaardiging van de adviesraad voor personen met een handicap een kijkje komt nemen tijdens de activiteit om verslag uit te brengen aan de adviesraad.
  • Na het plaatsvinden van de activiteit, het voorleggen van de gemaakte onkosten (minimaal voor het subsidiebedrag) en advies van de raad voor personen met een handicap beslist het college van burgemeester en schepenen over het toekennen van de subsidie.

Meebrengen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

Bedrag

De grootte van de subsidie hangt af van het aantal deelnemers met een handicap:

  • vanaf 5 tot en met 10 deelnemers: € 75
  • vanaf 11 tot en met 20 deelnemers: € 190
  • vanaf 21 deelnemers: € 270

Regelgeving

Subsidiereglement - Projectsubsidie voor een inclusieactiviteit voor personen met een handicap

Cover subsidiereglement inclusiesubsidie

Contactinformatie