Kauwen

De kauw is in Vlaanderen als beschermde vogelsoort opgenomen in het Soortenbesluit. Dit heeft als gevolg dat de kauw enkel (niet betekenisvol) verjaagd mag worden, maar niet bejaagd, gevangen of bestreden in het kader van particuliere activiteiten.

Omdat de kauw het momenteel zeer goed doet in Vlaanderen werden de bestrijdingsmogelijkheden voor niet-particulieren uitgebreid via een aanpassing van bijlage 3 van het Soortenbesluit. Deze bijlage 3 laat wel een bestrijding van de kauw toe op voorwaarde dat dit gebeurt om schade aan professioneel geteelde gewassen te beperken. Alle andere redenen komen niet in aanmerking!

Vergelijking kraai en kauw

Wetgeving

Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Enkele basisbeschermingsbepalingen uit het Soortenbesluit:

Artikel 10: Onderafdeling 1: Verbodsbepalingen ten aanzien van specimenen of eieren:

 • doden, vangen, opzettelijk en betekenisvol verstoren. Verstoren is pas betekenisvol vanaf het de populatie aantast,
 • opzettelijk vernielen, beschadigen, verzamelen van eieren.

Artikel 12: Onderafdeling 2: Verbodsbepalingen betreffende het onder zich hebben, vervoeren en verhandelen:

 • beschermde soorten, of eieren mag je niet onder zich hebben, vervoeren, verhandelen of ruilen.

Onderafdeling 3: Verbodsbepalingen ten aanzien van nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen:

 • opzettelijk vernielen, beschadigen wegnemen v nesten, zowel bewoonde nesten als nesten die in regel jaar na jaar tijdens het broedseizoen hergebruikt worden.

Artikel 16: Onderafdeling 4: Verbodsbepalingen betreffende middelen, installaties en methoden voor het doden of vangen:

 • strikken, stroppen, lijm, haken, levende dieren als lokdier, akoestische hulpmiddelen, elektrische/elektronische appraten voor doding of bewusteloos maken, kunstmatige lichtbronnen, spiegels of verblindende voorwerpen, apparaten voor verlichting van vangstplaatsen, zoekers met elektronische beeldversterker en beeldomkeerder, explosieven, niet selectieve netten of vallen, kruisbogen en katapulten, vergif en giftig of verdovend lokaas, uitgassen, uitroken of onder water zetten, andere vuurwapens en munitie dan vermeld in art 9 en 10 van het Jachtvoorwaardenbesluit,
 • luchtvaartuigen, motorvoertuigen, vaartuigen met een snelheid van meer dan 5 km/u,
 • vogelvangstnetten: netten die opgespannen een oppervlakte hebben van meer dan 1 m², een maaswijdte hebben tussen 11 en 29 mm; mistnetten; vogelvangkooien en -klemmen.

Wat kan je als landbouwer doen om schade aan professioneel geteelde gewassen en fruitteelten te voorkomen/beperken?

Je kan één van onderstaande methoden uitproberen:

 • plaats minimaal één afschrikkende pop per hectare;
 • plaats minimaal tien vlaggen, ballonnen of linten per hectare, zo veel mogelijk verspreid over het terrein;
 • plaats minimaal één heliumballon per vier hectare;
 • plaats minimaal een imitatie van één vliegende roofvogel per twee hectare;
 • plaats minimaal één bewegende pop per vier hectare;
 • plaats gespannen linten over het volledige perceel met ertussen een maximumafstand van één meter;
 • plaats één gaskanon per tien hectare, waarbij het veld gedekt wordt door het geluid van het kanon;
 • plaats één afschrikkend geluidssysteem per vier hectare;
 • overkap of overdek het perceel of veld met vogelnetten, gaas of stevige plastiek om de oogst, de geoogste producten en de gewassen te beschermen.

Aangezien vogels erg snel gewennen aan visuele en auditieve schrikmaatregelen is het belangrijk om zo weinig mogelijk voorspelbare schrikmiddelen te gebruiken, de schrikmaatregelen enkel in te zetten wanneer de kauwen aanwezig zijn, de duur kort te houden en de frequentie niet regelmatig te houden.
Er zijn op de markt apparaten beschikbaar die hiermee kunnen helpen, deze apparaten bootsen het (stress)geluid van de kauw na waardoor de dieren zich onveilig gaan voelen en de locatie vermijden.

Wist-je-dat?

Schade aan goederen komt voor de hele kraaienfamilie niet in aanmerking voor schadevergoeding via het Soortenschadebesluit.