Kerken met toekomst

De stad Halen werkt samen met het centraal kerkbestuur, de pastorale eenheid en alle geïnteresseerde Halenaars aan een nieuw kerkenbeleidsplan voor de vier parochiekerken van Halen en deelgemeenten.

Een kerkenbeleidsplan is een langetermijnvisie voor alle parochiekerken in een stad of gemeente waar nog erediensten plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2025 worden gemeentebesturen, kerkfabrieken en centrale kerkbesturen door de Vlaamse Overheid verplicht zo’n langetermijnvisie te ontwikkelen voor de parochiekerken op hun grondgebied.

Concreet gaat het over de Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk in Halen, de Sint-Pancratiuskerk in Zelk, de Sint-Lambertuskerk in Zelem en de Sint-Andreaskerk in Loksbergen. Voor elk van deze kerkgebouwen wordt een toekomstscenario bepaald. Dat gebeurt op basis van een onderzoek naar elke kerk waarbij informatie wordt verzameld over het pastorale luik, de erfgoedelementen, de omgeving, de architecturale mogelijkheden, het actuele gebruik en de staat waarin het gebouw zich bevindt. Ook worden eventuele bestaande noden in de gemeente in kaart gebracht.

Daarnaast wordt ook de bredere bevolking van Halen, Loksbergen, Zelem en Zelk betrokken. Het is van belang dat een toekomstvisie lokaal wordt gedragen.

Wil je meer informatie? Kom dan zeker naar de algemene infosessie over het kerkenbeleidsplan op dinsdag 23 januari om 19.30 uur in GC de Rietbron.

Wil je meedenken of input geven? Dan ben je welkom op de participatiemomenten, in de vier kerkgebouwen zelf, telkens om 19.00 uur op onderstaande data:

  • donderdag 1 februari 2024: Zelem, Sint-Lambertuskerk
  • donderdag 8 februari 2024: Zelk, Sint-Pancratiuskerk
  • maandag 19 februari 2024: Halen, Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk
  • woensdag 28 februari 2024: Loksbergen, Sint-Andreaskerk

Kan je er niet bij zijn, maar wil je toch graag je mening kwijt over de toekomst van de Halense kerkgebouwen? Dat kan ook via een korte online bevraging (duurtijd: maximum 5 minuten) die je kan terugvinden op onderstaande pagina’s:

- Bevraging Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk in Halen 

- Bevraging Sint-Lambertuskerk in Zelem 

- Bevraging Sint-Andreaskerk in Loksbergen 

- Bevraging Sint-Pancratiuskerk in Zelk