Kermisstandplaats

Om een kermisattractie of een vestiging in kermisgastronomie op een kermis uit te baten, moet je als kermisuitbater een vergunning aanvragen bij het stadsbestuur.

Het reglement betreffende kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie is van toepassing op kermissen die door het stadsbestuur worden ingericht op het grondgebied van de stad Halen en waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare pleinen of wegen om de kermisattracties op te bouwen.

Voorwaarden

Voor een zeer gedetailleerd overzicht van de voorwaarden waaraan en de documenten waarover je moet beschikken verwijzen we je graag door naar het reglement. 

Procedure

Je vraagt jouw kermisstandplaats aan bij het stadsbestuur via het aanvraagfomulier, en dit voor 15 januari van het jaar waarin de desbetreffende kermis zal plaatsvinden. 

Er zijn twee types van kermisstandplaatsen:

  • standplaatsen met abonnement,
  • standplaatsen die toegewezen worden voor de duur van de kermis.

Alle info over de standplaatsen kan je terugvinden in het reglement.

Bedrag

De aanvraag van een vergunning voor een standplaats op de kermis en de standplaats zelf zijn gratis. Er hoeft dus geen inname openbaar domein betaald te worden door de uitbaters.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Reglement betreffende kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.

Cover reglement kermisactiviteiten