Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad vertegenwoordigt de jongeren van de stad en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden uit het 5de en 6de leerjaar van de verschillende Halense scholen.

Zij behartigt de belangen van de jeugd en staat de gemeenteraad dan ook bij in haar jeugd- en jongerenbeleid.

kinderburgemeester en schepenen:
Liam Ruytinx - kinderburgemeester
Sid Geskens - kinderschepen van onderwijs
Nicolai Vanluyten - kinderschepen van feestelijkheden
Jade Porters - kinderschepen van jeugdcultuur
Kayhan Gürsoy - kinderschepen van jeugd
Xeno Kerkhoven - kinderschepen van speelterreinen en sport
Rube Reeskens - kinderschepen van media

raadsleden:

  • Basisschool Halen: Elize Vandijck en Jens Leys
  • Basisschool Loksbergen: Mathias Roosen, Amber Geeraerts, Yelena Lemmens, Xant Vaes en Nora Zwinnen
  • Basisschool Zelem: Lili Vanlommel, Fenne Steenaerts, Sterre Hoebrekx, Jirre Lieten, Nora Vanderijn, Matthias Vanhaeren en Aliano Baeten

 

 

Contactinformatie