Melding verblijf van maximum 3 maanden

Als burger van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, mag je in Halen verblijven voor een periode van maximum drie maanden, ongeacht welke de reden is van het verblijf (toerisme, familiebezoek, beroepsredenen, …). Dit is een recht, geen gunst. Je moet hiervan wel melding maken bij de dienst Vreemdelingenzaken, behalve als je deel uitmaakt van een uitzonderingsgroep (zie verder).

Wil je langer dan drie maanden blijven? Dan kan je een verblijfsprocedure opstarten als EU-werkzoekende, -werknemer, -zelfstandige, -student of economisch niet-actieve Unieburger. Kijk hiervoor op de pagina’s ‘Niet-duurzaam verblijf van meer dan 3 maanden’ en ‘Duurzaam verblijf’.

Voorwaarden

  • je bent een EU-burger
  • je verblijft maximum drie maanden in Halen, om te werken of voor vakantie of familiebezoek

Procedure

Je meld je binnen de 10 werkdagen na je aankomst aan bij de dienst Vreemdelingenzaken op het stadhuis. Je krijgt dan een melding van aanwezigheid (bijlage 3 ter) die je moet ondertekenen.

Meebrengen

  • je paspoort of elektronische identiteitskaart
  • een gelegaliseerde ouderlijke toestemming als je minderjarig bent

Bedrag

De melding van aanwezigheid voor een periode van maximum 3 maanden is gratis.

Uitzonderingen

Je bent niet verplicht je aanwezigheid te melden:

  • als je logeert in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op reizigers,
  • als je tijdens je reis in België opgenomen wordt voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verplegingsinrichting,
  • als je aangehouden bent en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij gedetineerd bent