Meldingsplicht en vrijstellingen

Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig.
De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010. Ook het opstarten en beëindigen van een zorgwoning is meldingsplichtig.

Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. De vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010.

Voorwaarden

Of voor jouw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Check dus zeker eerst bij onze dienst Omgeving of via het Departement Omgeving of je een vergunning nodig hebt!

Procedure

BEN JE MELDINGSPLICHTIG?

  • Maak dan een melding van je stedenbouwkundige handeling via het Omgevingsloket. Je kan je voorbereiden door het formulier voor een melding te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien.
  • De werken mogen starten de dag nadat de bevoegde overheid jou een aktename heeft bezorgd.

BEN JE VRIJGESTELD VAN EEN VERGUNNINGSAANVRAAG?

  • Dan hoef je geen verdere stappen te ondernemen en kan je van start gaan met de werken.

Bedrag

Op de aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, melding of verzoek tot bijstelling van de vergunning, meldingen van overdracht alsook andere administratieve stukken, wordt een retributie gevestigd. Hoeveel de retributie bedraagt, hangt af van het dossier dat je indient. De exacte kostprijs kan je terugvinden in het 'Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning' van de stad Halen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

Retributiereglement betreffende de omgevingsvergunning van de stad Halen.

Cover retributiereglement omgevingsvergunning