Milieuzorg

Een beter milieu begint bij jezelf en alle kleine beetjes helpen. Het zijn clichés, maar niet voor niets. Indien ieder binnen zijn eigen gezin inspanningen levert om het milieu te sparen, zijn we al een stukje op de goede weg.

De stad Halen laat het niet na om ook ‘in eigen hart’ te kijken en heeft zowel in de administratie als in het gebouwenbeheer en het groenonderhoud werkwijzigingen doorgevoerd om het milieu te sparen. Een greep uit de acties:

BINNENDIENSTEN

 • screening (ver)bouwplannen
 • bijhouden van een energie- en waterboekhouding
 • rationeel energiegebruik
 • lichtsensoren in bepaalde kantoorruimten
 • gebruik van ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen
 • gebruik van gerecycleerd papier
 • inzameling en recyclage van inktpatronen t.v.v. Natuurpunt
 • aankopen van Oxfam-producten voor eigen gebruik alsook voor recepties e.d.
 • ...

BUITENDIENST (TECHNISCHE DIENST)

 • toepassing van FSC gelabeld hout
 • gebruik van COPRO-puin
 • gebruik van Vlaco-compost
 • planten van streekeigen soorten
 • reductie van bestrijdingsmiddelen
 • gebruik van onkruidbranders
 • ...

MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS)
MOS is een educatief milieuzorgproject dat scholen stimuleert en begeleidt om milieuvriendelijke maatregelen te nemen. Het is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de scholen.
In Halen doen alle basisscholen mee aan het project; het stadsbestuur zorgt voor de praktische ondersteuning.

We sommen even enkele realisaties van de samenwerking tussen de scholen en het stadsbestuur op, gebaseerd op 5 centrale thema´s. In de praktijk kiezen de scholen jaarlijks een ander thema om rond te werken.

Afval sorteren op schoolAfvalpreventie ‘Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt’

 • het gebruik van brooddozen en drinkbussen stimuleren
 • groenafval composteren
 • duurzaam schoolmateriaal gebruiken
 • ...

Water besparen

 • regenwater gebruiken voor schoolborden en planten
 • minder water gebruiken aan wastafels en toiletten
 • ...

Energie besparen

 • lichten doven bij het verlaten van de klas, de toiletten, ...
 • ramen en deuren niet ondoordacht open laten staan
 • ...

Verkeer

 • het wandelen en fietsen in groep stimuleren
 • schooluitstappen met de fiets organiseren
 • deelnemen aan week van de zachte weggebruiker
 • ...

Natuur op school

 • combineren van groenruimte en speelruimte
 • uitstapje met natuurgids uit de gemeente
 • ...

Contactinformatie