Natuurbeheersplan

Een natuurbeheersplan omschrijft het beheer van een bepaald natuurgebied of een ‘groene zone’ op lange termijn en omvat onder meer de beheermaatregelen die zullen worden uitgevoerd om de natuurbeheerdoelstellingen voor het gebied of de zone te realiseren.
Ze vormen dan ook één van de uitgangspunten bij het beoordelen en toekennen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en bepalen de maatregelen die verplicht zijn om de uitvoering van een activiteit (kantoorgebouw, woningen, …) mogelijk te maken.

De stad Halen liet een beheersplan opmaken voor de holle wegen, de bossen van Hees en de wegbermen. De beheersplannen voor de holle wegen en bossen van Hees kan je digitaal raadplegen. De foto's, kaarten en de inventarisfiches zelf kan je raadplegen bij de Milieudienst.

Holle weg Wegberm

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

Contactinformatie