Natuurpunt

Logo Natuurpunt © NatuurpuntNatuurpunt is de grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen en is uitgebouwd rond 4 kernactiviteiten.

Veiligstellen en ontwikkelen van natuurgebieden

Natuurpunt Regio Zelem is op het terrein actief in de benedenstroom van de Vallei van de Zwarte Beek en in de holle wegen in Halen.
Samen met 3 andere afdelingen, nl. Hechtel-Eksel, Beringen en Lummen, wordt het volledige beekdallandschap Zwarte Beek bestreken van de bron in Hechtel tot de monding in Diest.

Gezamenlijk worden 1.500 ha beheerd, waarvan 600 ha gelegen is op het Militair Domein Kamp Beverlo. De Vallei van de Zwarte Beek is dan ook het grootste natuurgebied in beheer van Natuurpunt.

Het beheer van de terreinen in de midden- en benedenstroom gebeurt door een terreinploeg van vzw Groenwerk en Natuurpunt.

Natuurstudie

Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen veel gegevens over de toestand van de natuur en verschillende soorten verzameld worden.
Binnen Natuurpunt Regio Zelem worden systematisch gegevens verzameld over onder andere broedvogels, vlinders en libellen in de benedenstroom van de Zwarte Beek.

Beleving, vorming en educatie

Natuurpunt Regio Zelem organiseert regelmatig begeleide wandelingen in de regio. Al de activiteiten staan in de activiteitenkalender 'beekdallandschap Zwarte Beek', verkrijgbaar in het bezoekerscentrum De Watersnip of via hun website. Wandelingen of andere activiteiten kunnen ook op aanvraag.

Contactgegevens Bezoekerscentrum De Watersnip
Grauwe Steenstraat 7
3582 Beringen
T 011 45 01 91
E zwartebeek@natuurpunt.be

Logo Hyla Vlaanderen © HylaIn de Oude Schansstraat in Zelem wordt jaarlijks een paddenoverzetactie gehouden in de periode februari – april. Langs de weg worden schermen geplaatst waardoor padden, kikkers en salamanders niet zomaar over de weg kunnen met het risico doodgereden te worden. De amfibieën komen via die paddenschermen in emmertjes terecht en dagelijks tellen vrijwilligers van Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, die diertjes en brengen ze veilig naar de overkant. Ook de basisschool van Zelem, de vzw Groenwerk en de stad Halen werken hier aan mee. 

In 2008 werd onder impuls van een groep enthousiaste vrijwilligers 'vzw de pastorie' opgericht in Zelem. Vertrekkende vanuit 4 pijlers (ontmoeting, cultuur, toerisme en natuur) wil de vzw een nieuwe functie geven aan de leegstaande pastorie van Zelem. Hiervoor heeft het 19de-eeuwse gebouw een volledige opknapbeurt gekregen en is het functioneel ingericht met een taverne, vergadermogelijkheden, een multifunctionele ruimte en zelfs een toeristische verblijfplaats. De pastorie is eveneens het vaste vertrekpunt voor de landschapswandelingen in de vallei van de Zwarte Beek en wil zo de inwoners en bezoekers terug kennis laten maken met hun streek.

Beleidswerking

Natuurpunt wil via haar vrijwilligers impact hebben op het beleid op alle niveaus.
Een delegatie van Natuurpunt Zelem zetelt dan ook in de Milieuraad van Halen.
Meer info over Natuurpunt Zelem en welke activiteiten die zij organiseren kan je vinden op hun website.

Contactinformatie