Nummer 1722 bij extreem weer

Als je tijdens tijdens storm of wateroverlast de brandweer nodig hebt, maar er is niemand in (potentieel) levensgevaar, bel dan naar 1722.

Tijdens extreme weersomstandigheden zal het telefoonnummer 1722 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zakengeactiveerd worden voor niet-dringende interventies van de brandweer. Bedoeling is dat het noodnummer 112 zo niet meer overbelast raakt, waardoor mensen in levensgevaar sneller geholpen kunnen worden.

Voorwaarden

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn, bv. wanneer er gewonden zijn, bij brandgevaar of instortingsgevaar of bij gevaren op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabels, gaslek, gevallen stenen, ...). Enkel in die gevallen mag u het noodnummer bellen.

Na extreem weer kan de brandweer ook niet-dringende interventies uitvoeren, bijvoorbeeld:

  • veel schade aan de dakbedekking
  • ondergelopen kelder
  • wateroverlast op de openbare weg.

Wanneer er geen risico op levensgevaar is en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is, neemt u contact op met een gekwalificeerde professional (elektricien of netbeheerder, aannemer, boomzager, ...). U mag de brandweer niet contacteren voor bv. een elektriciteitspanne, een omgevallen boom in de tuin, een beschadigd tuinhuis, hagelschade aan een voertuig, ...

Procedure

De activatie van het nummer 1722 zal steeds via de media aangekondigd worden.

Bel het nummer indien nodig en wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor komt je opnieuw op de wachtlijst te staan.

Nadat je het nummer 1722 hebt gebeld, is het belangrijk om geduldig te wachten op de komst van de brandweer. Zij bekijken situatie per situatie en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden. Als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt.

Je kan ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de brandweer Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Bedrag

Oproepen naar 1722 zijn betalend, gezien het geen noodnummer is.