OCMW Halen

OCMW Halen

Het OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.

Wie kan een beroep doen op de diensten van het OCMW?

In principe kan iedereen die legaal in België verblijft beroep doen op sociale bijstand. Niet iedereen beschikt over een vaste woonplaats of over de nodige bestaansmiddelen. Het doel van sociale bijstand is dan ook om iedereen een minimuminkomen te garanderen.

Om sociale bijstand te kunnen krijgen gelden wel een aantal voorwaarden. Bij elke nieuwe aanvraag zal het OCMW een onderzoek uitvoeren naar de bestaansmiddelen van de aanvrager, maar ook zijn/haar persoonlijk en familiale situatie analyseren. In functie daarvan wordt beslist of sociale bijstand kan toegekend worden en zo ja, welke hulp en middelen nodig zijn om aan de aanvraag van de persoon te voldoen.

Welke hulp verleent het OCMW?

Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:

  • problemen van persoonlijke aard en gezinsproblemen, 
  • problemen van financiële aard,
  • aanvragen van leefloon, financiële steun, tussenkomst in de plaatsingskosten rustoord, ...
  • informatie omtrent sociale wetgeving zoals pensioenen, kinderbijslagen, werkloosheid, ... en omtrent tegemoetkomingen waarop je gerechtigd kan zijn zoals tegemoetkomingen mindervalide, sociaal telefoontarief, vermindering kabeldistributie, specifiek sociaal tarief elektriciteit, speciale parkeerkaart, ...
  • de nodige aanvragen om de hulpverlener deze voordelen te verschaffen,
  • inlichtingen en verwijzingen naar gespecialiseerde diensten, bemiddeling bij plaatsing in rustoord, ...
OCMW Halen

Openingsuren

Maandagvan 09:00 tot 19:00 (Enkel op afspraak)
Dinsdagvan 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Woensdagvan 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Donderdagvan 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Vrijdagvan 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak )
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 27-03-2023van 09:00 tot 19:00 (Enkel op afspraak)
Dinsdag 28-03-2023van 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Woensdag 29-03-2023van 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Donderdag 30-03-2023van 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Vrijdag 31-03-2023van 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak )
Zaterdag 1-04-2023gesloten
Zondag 2-04-2023gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Arbeidmaandag 1 mei 2023
Feest van de Vlaamse Gemeenschapdinsdag 11 juli 2023
Nationale Feestdagvrijdag 21 juli 2023
O.L.V. Hemelvaartdinsdag 15 augustus 2023
Allerheiligenwoensdag 1 november 2023
Allerzielendonderdag 2 november 2023
Wapenstilstandzaterdag 11 november 2023
Feest van de Dynastiewoensdag 15 november 2023
Kerstmismaandag 25 december 2023
Tweede Kerstdagdinsdag 26 december 2023
Nieuwjaarsdagmaandag 1 januari 2024

Waar kan je ons bereiken?

Wie is wie?

onthaalmedewerkers
Martine Maris
Eva Mullens

maatschappelijk assistenten
Claire Bollen
Martine Hermans
Carine Leenders
Cindy Roovers
Dries Wijnants
Lien Van Zundert 

boekhoudster
Kristien Bleeser

klusjesman
Danny Schroyen

NaamTel
Lien Van Zundert(maatschappelijk assistent)