OCMW Halen

OCMW Halen

Het OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.

Wie kan een beroep doen op de diensten van het OCMW?

In principe kan iedereen die legaal in België verblijft beroep doen op sociale bijstand. Niet iedereen beschikt over een vaste woonplaats of over de nodige bestaansmiddelen. Het doel van sociale bijstand is dan ook om iedereen een minimuminkomen te garanderen.

Om sociale bijstand te kunnen krijgen gelden wel een aantal voorwaarden. Bij elke nieuwe aanvraag zal het OCMW een onderzoek uitvoeren naar de bestaansmiddelen van de aanvrager, maar ook zijn/haar persoonlijk en familiale situatie analyseren. In functie daarvan wordt beslist of sociale bijstand kan toegekend worden en zo ja, welke hulp en middelen nodig zijn om aan de aanvraag van de persoon te voldoen.

Welke hulp verleent het OCMW?

Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:

  • problemen van persoonlijke aard en gezinsproblemen, 
  • problemen van financiële aard,
  • aanvragen van leefloon, financiële steun, tussenkomst in de plaatsingskosten rustoord, ...
  • informatie omtrent sociale wetgeving zoals pensioenen, kinderbijslagen, werkloosheid, ... en omtrent tegemoetkomingen waarop je gerechtigd kan zijn zoals tegemoetkomingen mindervalide, sociaal telefoontarief, vermindering kabeldistributie, specifiek sociaal tarief elektriciteit, speciale parkeerkaart, ...
  • de nodige aanvragen om de hulpverlener deze voordelen te verschaffen,
  • inlichtingen en verwijzingen naar gespecialiseerde diensten, bemiddeling bij plaatsing in rustoord, ...
OCMW Halen

Openingsuren

Maandagvan 14:00 tot 19:00 (Enkel op afspraak)
Dinsdagvan 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (Enkel telefonisch bereikbaar )
Woensdagvan 08:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Donderdagvan 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (Enkel telefonisch bereikbaar )
Vrijdagvan 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak )
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 27-05-2024van 14:00 tot 19:00 (Enkel op afspraak)
Dinsdag 28-05-2024van 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (Enkel telefonisch bereikbaar )
Woensdag 29-05-2024van 08:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Donderdag 30-05-2024van 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak), van 14:00 tot 16:00 (Enkel telefonisch bereikbaar )
Vrijdag 31-05-2024van 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak )
Zaterdag 1-06-2024gesloten
Zondag 2-06-2024gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Vlaamse Gemeenschapdonderdag 11 juli 2024
Nationale Feestdagzondag 21 juli 2024
O.L.V. Hemelvaartdonderdag 15 augustus 2024
Allerheiligenvrijdag 1 november 2024
Allerzielenzaterdag 2 november 2024
Wapenstilstandmaandag 11 november 2024
Feest van de Dynastievrijdag 15 november 2024
Kerstmiswoensdag 25 december 2024
Tweede Kerstdagdonderdag 26 december 2024
Nieuwjaarsdagwoensdag 1 januari 2025
Feest van de Arbeiddonderdag 1 mei 2025

Waar kan je ons bereiken?

Wie is wie?

onthaalmedewerkers
Eva Mullens
Priscilla Mommen

maatschappelijk assistenten
Claire Bollen
Martine Hermans
Carine Leenders
Dries Wijnants
Lien Van Zundert 
Michelle Bervoets

boekhoudster
Kristien Bleeser

 

NaamTel
Michelle Bervoets()
Priscilla Mommen()
Lien Van Zundert(maatschappelijk assistent)