OCMW Halen

OCMW Halen

Het OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger.

Wie kan een beroep doen op de diensten van het OCMW?

In principe kan iedereen die legaal in België verblijft beroep doen op sociale bijstand. Niet iedereen beschikt over een vaste woonplaats of over de nodige bestaansmiddelen. Het doel van sociale bijstand is dan ook om iedereen een minimuminkomen te garanderen.

Om sociale bijstand te kunnen krijgen gelden wel een aantal voorwaarden. Bij elke nieuwe aanvraag zal het OCMW een onderzoek uitvoeren naar de bestaansmiddelen van de aanvrager, maar ook zijn/haar persoonlijk en familiale situatie analyseren. In functie daarvan wordt beslist of sociale bijstand kan toegekend worden en zo ja, welke hulp en middelen nodig zijn om aan de aanvraag van de persoon te voldoen.

Welke hulp verleent het OCMW?

Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:

  • problemen van persoonlijke aard en gezinsproblemen, 
  • problemen van financiële aard,
  • aanvragen van leefloon, financiële steun, tussenkomst in de plaatsingskosten rustoord, ...
  • informatie omtrent sociale wetgeving zoals pensioenen, kinderbijslagen, werkloosheid, ... en omtrent tegemoetkomingen waarop je gerechtigd kan zijn zoals tegemoetkomingen mindervalide, sociaal telefoontarief, vermindering kabeldistributie, specifiek sociaal tarief elektriciteit, speciale parkeerkaart, ...
  • de nodige aanvragen om de hulpverlener deze voordelen te verschaffen,
  • inlichtingen en verwijzingen naar gespecialiseerde diensten, bemiddeling bij plaatsing in rustoord, ...
OCMW Halen

Openingsuren

Maandagvan 09:00 tot 19:00 (Enkel op afspraak), van 17:00 tot 19:00 (Vrij spreekuur)
Dinsdagvan 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak), van 09:00 tot 12:00 (Vrij spreekuur)
Woensdagvan 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Donderdagvan 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak), van 09:00 tot 12:00 (Vrij spreekuur)
Vrijdagvan 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak + Vrij spreekuur)
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 8-03-2021van 09:00 tot 19:00 (Enkel op afspraak), van 17:00 tot 19:00 (Vrij spreekuur)
Dinsdag 9-03-2021van 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak), van 09:00 tot 12:00 (Vrij spreekuur)
Woensdag 10-03-2021van 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak)
Donderdag 11-03-2021van 09:00 tot 16:00 (Enkel op afspraak), van 09:00 tot 12:00 (Vrij spreekuur)
Vrijdag 12-03-2021van 09:00 tot 12:00 (Enkel op afspraak + Vrij spreekuur)
Zaterdag 13-03-2021gesloten
Zondag 14-03-2021gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Arbeidzaterdag 1 mei 2021
Feest van de Vlaamse Gemeenschapzondag 11 juli 2021
Nationale Feestdagwoensdag 21 juli 2021
O.L.V. Hemelvaartzondag 15 augustus 2021
Allerheiligenmaandag 1 november 2021
Allerzielendinsdag 2 november 2021
Wapenstilstanddonderdag 11 november 2021
Feest van de Dynastiemaandag 15 november 2021
Kerstmiszaterdag 25 december 2021
Tweede Kerstdagzondag 26 december 2021
Nieuwjaarsdagzaterdag 1 januari 2022

Waar kan je ons bereiken?

Wie is wie?

onthaalmedewerkers
Martine Maris
Eva Mullens

maatschappelijk assistenten
Claire Bollen
Martine Hermans
Carine Leenders
Cindy Roovers
Dries Wijnants

boekhoudster
Kristien Bleeser

klusjesman
Danny Schroyen