Bekendmakingen openbaar onderzoek & beslissingen

Bekendmaking van lopende openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek geeft je de kans om eventuele bezwaren tegen de goedkeuring van een omgevingsvergunning te uiten. Hier vind je een overzicht van de recente openbare onderzoeken die lopen in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van de stad Halen.

Verloop van een openbaar onderzoek

De aanvrager van een omgevingsvergunning maakt zijn aanvraag bekend aan de hand van de gele affiche. Het bericht moet gedurende 30 dagen op een zichtbare plaats aan de openbare weg staan en altijd leesbaar zijn.
Het stadsbestuur hangt gedurende 30 dagen een bericht uit aan het stadhuis en publiceert de aanvraag ook online op deze website. De eigenaars van de aanpalende percelen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanvraag.
Als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse, brengt het stadsbestuur de gebruikers van de gebouwen en de eigenaars van de percelen in een straal van 100 meter op de hoogte.

Inkijken van een lopend openbaar onderzoek

Je kan lopende openbare onderzoeken inkijken via het omgevingsloket of bij de dienst Omgeving van de stad Halen.

 

Bezwaarschriften

Iedereen kan 30 dagen lang bezwaren of opmerkingen over de aanvraag tot een omgevingsvergunning schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen of via e-mail naar de dienst Omgeving.
Vermeld duidelijk op je bezwaarschrift:

  • het bezwaar/dossiernummer
  • de reden van je bezwaar
  • de datum
  • jouw handtekening
Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2017 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging.

Beslissingen openbare onderzoeken

Hier vind je een overzicht van de recente beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het grondgebied van de stad Halen en waarvoor geen openbaar onderzoek wordt georganiseerd.