Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven, met de bedoeling: 

  • het stoffelijk overschot te cremeren en de asurne op een andere locatie te herbegraven,
  • het stoffelijk overschot in een nieuwe kist te plaatsen en op een andere locatie te herbegraven,
  • de asurne op een andere locatie te herbegraven.

Die nieuwe locatie kan zich op dezlfde begraafplaats bevinden of op een begraafplaats in een andere stad of gemeente. Wordt een stoffelijk overschot of asurne herbegraven op een andere begraafplaats, dan is de toestemming van de Procureur des Konings nodig.

Bedrag

Het opgraven van stoffelijk overschot kost € 200.

Het opgraven van een asurne uit het columbarium of urnegraf kost € 50.

In geval van een stoffelijk overschot dat moet gecremeerd worden betaal je de crematiekosten aan het crematorium.

Je betaalt de concessie voor het nieuwe graf in de nieuwe stad/gemeente. Informeer je bij de dienst Burgerlijke Stand van die stad/gemeente voor het bedrag van een concessie.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)

Contactinformatie