Papier en karton

Papier en karton is een afvalfractie die al jarenlang apart ingezameld wordt door de Halense jeugdverenigingen in samenwerking met de Technische Dienst. Het oude papier en karton wordt opnieuw tot papier en karton gerecycleerd.

WELK papier/karton mag ik aanbieden?

Zuiver papier zoals:

 • papieren zakken en kartonnen dozen,
 • tijdschriften, kranten, folders,
 • boeken,
 • schrijf- en machinepapier,
 • eierdozen
 • printpapier en enveloppes 
 • rolletjes toiletpapier en keukenrol

Dus NIET:

 • vuil of vet papier of karton,
 • behangpapier,
 • aluminiumpapier,
 • cellofaanpapier, …
 • keukenpapier & zakdoeken

HOE moet ik het papier aanbieden voor ophaling?

 • plastic folie verwijderen van kranten, tijdschriften en reclamebladen,
 • aanbieden in een gesloten kartonnen doos of stevig samengebonden met touw om wegwaaien te voorkomen,
 • vouw lege kartonnen dozen samen,
 • per inzamelbeurt mag maximaal 1 m³ aan papier en karton worden aangeboden,
 • denk aan onze ophalers en maak het pak niet zwaarder dan 15 kg,
 • zet jouw oud papier en karton vóór 6 uur ‘s morgens buiten, desnoods de avond voordien,
 • in bepaalde straten wordt het papier, omwille van de veiligheid van onze ophalers, slechts aan één kant van de straat opgehaald. Vond je tot nu toe geen briefje in de brievenbus met de vraag je papier aan de andere kant te zetten, dan zet je het dus aan de juiste kant van de straat. Bedankt!

OPGELET! Papier dat niet volgens de bovenstaande regels wordt aangeboden, zal niet worden meegenomen door de ophalers. Zij brengen een sticker aan op het papier om duidelijk te maken waarom het papier is blijven staan. De inwoners zijn verplicht om het papier weer binnen te halen. Is het pak te zwaar, verdeel het dan over meerdere dozen of verwijder foute inhoud uit de dozen. Bied het papier bij een volgende ophaling opnieuw en op een correcte manier aan.

WANNEER wordt het papier opgehaald?

Het papier en karton wordt opgehaald op zaterdag. Welke zaterdag van de maand de ophalers bij jou aan de deur komen kan je opzoeken in de afvalkalender van Limburg.net, die je ook digitaal kan raadplegen, of via onze stad app.

Wat als het papier NIET WORDT OPGEHAALD?

Soms gebeurt het dat de papierophaling niet (volledig) kan doorgaan.

 • Is een DEFECT aan de afvalwagen de oorzaak, dan wordt het papier de maandag nadien door de Technische Dienst opgehaald en mag je het papier dus gewoon buiten laten staan.
 • Wanneer echter door OVERMACHT, zoals bijvoorbeeld sneeuwval, de ophaling geannuleerd moet worden, wordt een nieuwe datum geprikt om het papier in te zamelen. In dat geval licht de stad de betrokken inwoners in via alle beschikbare communicatiekanalen en wordt hen gevraagd het papier terug binnen te halen.

Algemeen geldt dus: als het papier op maandagavond nog niet is opgehaald, worden de inwoners verzocht het terug binnen te zetten.

Je kan ook altijd met papier en karton terecht in het recyclagepark van Halen.

Tarieven

Huis-aan-huisophaling: gratis.
Recyclagepark: gratis.

Vragen, opmerkingen?

Stel je vraag in verband met de papierophaling aan onze Technische Dienst