PMD-afval

Wat

PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons.

Toegelaten

  •  Plastic verpakkingen zoals potjes & bakjes, folies en zakjes, flacons, tubes, drankcapsules (koffie), chipszakjes, flessen, schaaltjes & vlootjes
  • Metalen verpakkingen zoals blikjes, aluminium schaaltjes en bakjes, spuitbussen, metalen doppen, deksels en capsules
  • Drankkartons 

Niet-toegelaten bij het PMD

  • aluminiumfolie, verpakkingen met kindveilige dop, harde plastics (zoals speelgoed, emmer), verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, lijm, verf en vernis, piepschuim, verpakkingen met volgende pictogrammen:

Voor een gedetailleerd overzicht neem je best een kijkje op de website van Limburg.net.

Waar naartoe?

Inzameling aan huis

PMD wordt om de 2 weken op dinsdag, alternerend met het huisvuil en dus gelijktijdig met het groenafval, aan huis ingezameld. Je kan de afvalkalender raadplegen voor de juiste ophaaldag, de volgende ophaalronde raadplegen op de website van Limburg.net of je kan je aanmelden voor een melding via onze stad app.

Recyclagepark

Je kan jouw PMD ook naar het recyclagepark brengen.

PMD zakken kan je kopen aan het onthaal van het stadhuis.

Tarieven

Huis-aan-huisophaling: gratis.
Recyclagepark: gratis op het park te deponeren in de blauwe PMD zak.

Hoe aanbieden?

Voor de huis-aan-huisinzameling bied je het PMD aan in de blauwe zak en respecteer je volgende regels:

  • verpakkingen moeten volledig leeg zijn,
  • maximum volume van verpakkingen in de PMD zak: 8 liter,
  • geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD zak,
  • zet de PMD-zak vóór 06.00 u. ’s morgens of de avond voordien, niet vroeger dan 18.00 u., op een goed zichtbare plaats buiten.

PMD-afval dat je naar het recyclagepark brengt, lever je in de blauwe zak aan.

 

Bron: Limburg.net

Contactinformatie