Politie LRH - Wijkkantoor Halen

Sinds 1 januari 2016 maakt Halen deel uit van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Het hoofdkantoor van de politiezone bevindt zich in Hasselt. In Halen is er een wijkkantoor. Hier kan je tijdens de openingsuren terecht voor informatie of kleine aangiften. Je maakt hiervoor een afspraak.

Wie is jouw wijkagent?

Hiervoor raadpleeg je de website van Politie Limburg Regio Hoofdstad. Je klikt in de rechterbalk op 'je wijk' en geeft jouw straatnaam en huisnummer in. Je krijgt dan de naam en het telefoonnummer van jouw wijkagent.

Waarvoor MOET je beroep doen op de politie?

  • verkeersongeval met gewonden: ook hiervan dien je onmiddellijk de politie op de hoogte te brengen. ongevallen met alleen stoffelijke schade worden enkel vastgesteld op uitdrukkelijke vraag van één der partijen. Het invullen van een Europees aanrijdingsformulier is hier voldoende.
  • documenten: bij verlies, diefstal of vernietiging van het inschrijvingsbewijs van je wagen, van je identiteitskaart, van je rijbewijs en van je reispas dien je aangifte te doen bij de politie. Een attest van verlies of diefstal zal je overhandigd worden.
  • gevonden of achtergelaten dieren: wie een dier vindt dat weggelopen is en geen zichtbare eigenaarsgegevens aan zich heeft, of een dier dat achter gelaten of verwaarloosd is, moet dit melden aan de politie.
  • gevonden of verloren voorwerpen: als je op de openbare weg een voorwerp vindt dat iemand verloren heeft, moet je dit bij de politie binnenbrengen, die dan de eigenaar zal opsporen. Gevonden voorwerpen worden gedurende zes maanden bewaard. Na die termijn wordt de gemeente de eigenaar van het gevonden of verloren goed.
  • munitie: als je ergens munitie of oorlogstuig vindt, dien je onmiddellijk de politie te verwittigen. Neem zelf nooit initiatief om munitie of bommen te verwijderen. De politiediensten zullen de ontmijningsdienst verwittigen om de munitie of het oorlogstuig onschadelijk te maken en tot zolang als nodig de plaats af te schermen.
  • alarminstallatie: als je een alarm in je woning installeert, moet je bij het wijkkantoor in Halen aangifte doen van die installatie. Je doet dit vóór de eerste ingebruikname van het alarm.
  • sluikstorten: als je een geval van sluikstorten vaststelt, moet je dit melden aan de politie. Al het afval dat op straat of in de open natuur wordt achtergelaten, wordt beschouwd als sluikstorten. Bij sluikstorten wordt de kostprijs van het opruimen aangerekend door het stadsbestuur. De politie maakt daarenboven een proces-verbaal op en er volgt een boete.

Waarvoor KAN je beroep doen op de politie?

  • vakantie: als je op vakantie vertrekt, kan je de politie vragen om toezicht op jouw woning uit te oefenen. De lokale politie zal dan regelmatig, zowel overdag als ‘s nachts, je woning controleren. Aanvragen tot woningtoezicht kan je indienen bij het wijkkantoor in Halen.
  • wapens: voor meer info over wapens en vergunningen kan je terecht op het wijkkantoor in Halen, bij hoofdinspecteur Danny Timmermans. Vuurwapens mag je enkel bezitten wanneer je in het bezit bent van een geldige wapenvergunning. Aanvragen tot het verkrijgen van een wapenvergunning dienen te gebeuren bij Provincie Limburg, afdeling vuurwapens. 
Politie LRH - Wijkkantoor Halen

Openingsuren

Maandagvan 13:00 tot 19:00
Dinsdaggesloten
Woensdagvan 13:00 tot 17:00
Donderdagvan 08:00 tot 12:00
Vrijdagvan 08:00 tot 12:00
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 1-03-2021van 13:00 tot 19:00
Dinsdag 2-03-2021gesloten
Woensdag 3-03-2021van 13:00 tot 17:00
Donderdag 4-03-2021van 08:00 tot 12:00
Vrijdag 5-03-2021van 08:00 tot 12:00
Zaterdag 6-03-2021gesloten
Zondag 7-03-2021gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Arbeidzaterdag 1 mei 2021
Nationale Feestdagwoensdag 21 juli 2021
O.L.V. Hemelvaartzondag 15 augustus 2021
Allerheiligenmaandag 1 november 2021
Wapenstilstanddonderdag 11 november 2021
Feest van de Dynastiemaandag 15 november 2021
Kerstmiszaterdag 25 december 2021
Nieuwjaarsdagzaterdag 1 januari 2022