Projectsubsidie jeugd

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, niet in het minst voor de jeugd. Verschillende jeugdverenigingen en jeugdclubs dragen daar hun steentje zeker aan bij. Het stadsbestuur wil daarom graag deze jeugdinitiatieven een financieel duwtje in de rug geven waar mogelijk.

De projectsubsidie is bestemd voor initiatieven die de jeugd van Halen als doelgroep hebben, ter bevordering van sociaal-culturele kansen in de vrije tijd. 

Voorwaarden

 • de vereniging moet erkend zijn door de Jeugdraad,
 • het project moet een gemeentelijke uitstraling of relevantie hebben en openstaan voor alle jongeren van de beoogde doelgroep, 
 • het project moet beperkt zijn in tijd met een maximum van 1 jaar,
 • de subsidie is bestemd voor initiatieven ter bevordering van sociaal-culturele kansen voor de Halense jeugd in de vrije tijd:
  • georganiseerd door of in samenwerking met de gemeentelijke Jeugdraad, kindergemeente­raad of particuliere jeugdverenigingen als dusdanig erkend door de Jeugdraad en het college van burgemeester en schepenen,
  • door intergemeentelijke samenwerking,
  • ledenwerving.

Procedure

 • Vul het bijhorende aanvraagformulier A in en bezorg het, samen met de nodige documenten, aan de Jeugddienst.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de Jeugdraad.
 • Het advies van de Jeugdraad wordt uiterlijk 14 dagen na de vergadering schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college beslist dan binnen de twee weken na ontvangst van een positief advies, over het toe te kennen subsidiebedrag.
 • Het college deelt het bedrag van de toegekende subsidie uiterlijk 10 dagen na de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager en aan de voorzitter van de Jeugdraad.

Meebrengen

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier A,
 • facturen van alle onkosten die gemaakt zijn,
 • een afrekening met alle inkomsten en uitgaven van het project.

Regelgeving

Subsidiereglement - Projectsubsidie jeugdvereniging

Cover subsidiereglement projectsubsidie jeugd

Contactinformatie