Registratie poliovaccinatie

In België is enkel de inenting tegen poliomyelitis, kortweg polio (kinderverlamming) verplicht voor kinderen. Deze inenting moet vier maal gebeuren voor de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn. 

Het nieuw gecombineerd vaccin IPV-DTP (poliomyelitis, difterie, tetanus) wordt normaal toegediend aan alle zuigelingen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 13-14 maanden. 

Procedure

Bij de geboorteaangiftebij de Burgerlijke Stand ontvang je een polioattest. 

De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden)
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de dienst Burgerlijke Stand moet bezorgen.

Bezorg het volledig ingevulde attest terug aan de dienst Burgerlijke Stand, voor je kind 18 maanden oud is. Zo kan de ambtenaar controleren of de inentingen wel toegediend werden.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Bedrag

Je betaalt de vaccinatie aan de arts die je baby inent. De exacte kostprijs kan je bij hem/haar navragen.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt

Contactinformatie