Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst Bevolking.

Als stad zetten we alweer een stap vooruit in de digitalisering.  Burgers kunnen vanaf nu hun reisvergunning voor minderjarige kinderen digitaal aanvragen. En niet alleen de aanvraag, ook de ondertekening én de aflevering van het document kan volledig online. Verplaatsen naar het stadhuis en een afspraak maken is niet meer nodig en het duurt nu maximum een half uurtje om het digitale document te ontvangen. Een enorme tijdswinst! 

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de dienst Bevolking.

Meebrengen

  • identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft;
  • de voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Bedrag

Het document 'Reistoelating voor minderjarigen' is gratis.

Contactinformatie