Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw

In België bestaan er twee soorten berenklauwen, de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw. De reuzenberenklauw wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter van 50 cm tot 1 m. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is rood gevlekt. De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog.

De reuzenberenklauw wordt in grote hoeveelheden teruggevonden langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De plant breidt zich vooral uit in de Brusselse regio en voornamelijk langs de Brusselse ring.

ReuzenberenklauwDe reuzenberenklauw kan brandwonden veroorzaken! Ongeveer 24 uren na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten.

Het sap van de berenklauw is ook giftig! Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap in hun lichaam terechtkwam via hun mond. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan.

Hoe problemen voorkomen?

  • raak de plant niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor. Laat de kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant,
  • als de plant in de omgeving groeit van kinderspeelplaatsen, kan je aan de Technische Dienst vragen om de reuzenberenklauw te verwijderen,
  • bij werkzaamheden in de tuin (snoeien of gras maaien) kan je het best vermijden dat sap van de reuzenberenklauw op je huid terechtkomt. Je moet er rekening mee houden dat het sap soms dwars door de kledij kan dringen.

Wat doe je na contact met de plant?

  • spoel onmiddellijk overvloedig met koud water en dit onder een harde waterstraal,
  • ga zeker naar de huisarts als er huidletsels te zien zijn of neem contact op met een brandwondencentrum,
  • pas efficiënte wondzorg toe (dagelijks reinigen, desinfecteren en nieuwe verbanden aanbrengen),
  • indien het sap in de ogen terechtkomt, moeten de ogen overvloedig gespoeld worden en gaat u best naar een spoedgevallendienst,
  • vermijd na genezing de zon gedurende 6 maanden.

Contactinformatie