Ruimtelijk Structuurplan

Het Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie.
Het is er op gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op 3 niveaus:

  • Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): voor het grondgebied van het Vlaams Gewest,
  • Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS): voor het grondgebied van de provincie,
  • Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): voor het grondgebied van de gemeente.

Belangrijk om weten is dat een ruimtelijk structuurplan de bestemming van een perceel grond NIET kan wijzigen. Dit kan enkel via een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) in het kader van het algemeen belang.

Contactinformatie