Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)

Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in jouw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd?
Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Een Gewestelijke RUP (GRUP) draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Je kan de verschillende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen raadplegen via de website van het Departement Omgeving.

Een Provinciaal RUP (PRUP) draagt altijd bij aan de uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij de provincie ruimtelijk wil zien evolueren. Momenteel zijn er geen PRUP’s geldig op Halens grondgebied.

Door het opmaken van een Gemeentelijk RUP concretiseert de stad Halen haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's dragen altijd bij aan de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande Bijzondere Plannen van Aanleg rechtsgeldig.
Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

De stad Halen beschikt over de volgende gemeentelijke RUP's:

 • RUP Lokaal bedrijventerrein Zelem (BD 11-09-2008)
 • RUP Gedeeltelijke herziening RUP Lokaal bedrijventerrein Zelem (GR 11-09-2017)
 • RUP wijziging BPA De Kom 3 (BD 17-09-2008)
 • RUP zonevreemde recreatie (BD 25-11-2010)
 • RUP toeristisch recreatieve steunpunten (BS 01-02-2011, BD 11-09-2017)
 • RUP omgeving Zelk (BD 08-09-2011)
 • RUP partiele wijziging BPA De Kom 4 (BD 21-03-2012)
 • RUP Garage Mullens en omgeving (BD 05-12-2013)
 • RUP Woonverwevingsgebied Z-ON1 WU6 (BD 31-01-2013)
 • RUP Wooninbreidingsgebied Zelem (BD 06-12-2012)
 • RUP Zelem (BD 18-12-2013)

Je kan de verschillende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen raadplegen aan het loket van de dienst Omgeving in het stadhuis.

Contactinformatie