Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt individuele OCMW-dossiers buiten de politieke invloedsfeer.

Het bijzonder comité bestaat uit 7 leden, inclusief de voorzitter, mag externe deskundigen bevatten en wordt verkozen voor een periode van 6 jaar.

Tot de bevoegdheden van het bijzonder comité behoren onder meer:

  • de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie,
  • de goedkeuring van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
  • toekenning van dringende steun door de voorzitter van het comité,
  • toezien op het belang van neutraliteit en respect voor de privacy van de burgers,
  • vrijblijvend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- of OCMW-beleid,

Het bijzonder comité voor de sociale dienst van Halen

VOORZITTER
Elke Ruytinx-Boogaerts (CD&V) - voorzitter@ocmwhalen.beM 0497 84 54 95

LEDEN
Alice Kenens (N-VA) - Decosterstraat 32, alice.kenens@outlook.be, M 0498 48 41 58
Abdelhamid Aoso 
Huguette Putseys (CD&V) - Bloemendaalstraat 101, huguetteputseys@hotmail.com, T 013 44 36 61, M 0497 02 41 85
Gunter Vaes (CD&V) - Stokstraat 1c, vaesgunter@gmail.com, T 013 29 32 60
Ine Verheyen (CD&V) - ine_verheyen@hotmail.com 
Thomas Dubois (CD&V) - Vossekotstraat , Thomas.dubois@halen.be ,  M 0478 50 24 66

 

Vergadering

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen onder de leden van het vast bureau of de leden van de raad van maatschappelijk welzijn. De voorzitter zit de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor en opent en sluit de vergaderingen.

Het bijzonder comité vergadert in gesloten zitting.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van het bijzonder comité bij. Zij maakt de verslagen op. 

Contactinformatie