Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt individuele OCMW-dossiers buiten de politieke invloedsfeer.

Het bijzonder comité bestaat uit 7 leden, inclusief de voorzitter, mag externe deskundigen bevatten en wordt verkozen voor een periode van 6 jaar.

Tot de bevoegdheden van het bijzonder comité behoren onder meer:

  • de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie,
  • de goedkeuring van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
  • toekenning van dringende steun door de voorzitter van het comité,
  • toezien op het belang van neutraliteit en respect voor de privacy van de burgers,
  • vrijblijvend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- of OCMW-beleid,

Het bijzonder comité voor de sociale dienst van Halen

VOORZITTER
Elke Boogaerts (CD&V) - Pandputweg 2, elke.boogaerts@halen.beM 0497 84 54 95

LEDEN
Nicky Vannerum (N-VA) - Heesstraat 10B,  nickyvannerum@live.be , M 0477 25 13 09
Micheline Declerck  (Open VLD)- Liebroekstraat 8 
Stephano Veld (CD&V) - Velpenstraat 45
Gunter Vaes (CD&V) - Stokstraat 1c, vaesgunter@gmail.com, T 013 29 32 60
Ine Verheyen (CD&V) - Decosterstraat 18, ine_verheyen@hotmail.com 
Annick Lemmens (CD&V) - Zilveren Helmenstraat 53, annicq.lemmens@gmail.com ,  M 0494 91 95 45

Vergadering

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen onder de leden van het vast bureau of de leden van de raad van maatschappelijk welzijn. De voorzitter zit de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor en opent en sluit de vergaderingen.

Het bijzonder comité vergadert in gesloten zitting.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van het bijzonder comité bij. Zij maakt de verslagen op. 

Contactinformatie