Samenstelling college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan binnen de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Als we de vergelijking zouden maken met het bestuur van Vlaanderen, dan is het schepencollege de Vlaamse Regering, terwijl de gemeenteraad het Vlaams Parlement is.

Tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen behoren onder meer:

 • beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen,
 • aanstellen van het stadspersoneel,
 • financiële beheer van de gemeente,
 • voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten,
 • opleggen van administratieve sancties,

De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor en opent en sluit de vergaderingen.

De schepenen worden onder de gemeenteraadsleden verkozen tijdens de installatievergadering. Het aantal schepenen hangt af van het inwonersaantal van de stad. De volgorde van verkiezing van schepenen is ook belangrijk. De schepen die als eerste wordt verkozen, wordt aangeduid als 'eerste schepen' en is de eerste in lijn om de taken van de burgemeester over te nemen tijdens zijn afwezigheid. Het college van burgemeester en schepenen moet bestaan uit personen van verschillend geslacht.

Het college van burgemeester en schepenen worden verkozen voor een periode van zes jaar.

De komende zes jaar zullen 6 schepenen 4 mandaten verdelen en de burgemeester bijstaan. In 2019 gaan we van start met onderstaande samenstelling. 

Het schepencollege van Halen

College van burgemeester en schepenen 2019 

Steven Vanmechelen komt in 2021 het college vervoegen tot het einde van de legislatuur en neemt de bevoegdheden over van Thomas Dubois, samen met enkele bevoegdheden van Heidi Wuestenbergs.

Thomas Dubois zal op zijn beurt vanaf 2023 de bevoegdheden van Elke Boogaerts overnemen.

Voorzitter van de gemeenteraad, Tom Adriaens, zal vanaf 2023 Kris Jacobs vervangen in het schepencollege. Deze wordt op zijn beurt dan voorzitter van de gemeenteraad.

Vergadering

Het college vergadert elke maandag om 16.00 u. in gesloten zitting.

Algemeen directeur Ingrid Vrancken woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij. Zij maakt de verslagen op. 


Contactinformatie

 • Stadsbestuur Halen

  Stadhuis

  Markt 14
  3545 Halen

  Openingsuren

  • Vandaag open van 13:00 tot 19:00 (enkel op afspraak T 013 61 81 20)
  • Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 13:00 tot 15:00 (geen afspraken, onthaalbalie is open)
  Alle informatie