Stedenbouwkundig uittreksel (Uittreksel uit het vergunningen- en het plannenregister)

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • Jij of je notaris dient de aanvraag in bij de dienst Omgeving, aan het loket, per e-mail of per brief. Je vermeldt bij je aanvraag het kadastraal nummer van het perceel (of de percelen) waarvoor de aanvraag gebeurt alsook de straat en het huisnummer.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Bedrag

Het aanvragen van een stedenbouwkundig uittreksel is gratis.

Contactinformatie