Subsidie herbruikbare luiers

Een alternatief voor gewone wegwerpluiers zijn wasbare luiers. Zij zorgen voor minder afval, minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot en gebruiken minder land dan wegwerpluiers.
De stad Halen wil ouders graag stimuleren om herbruikbare luiers te gebruiken en voorziet daarom een subsidie voor de aankoop of huur ervan.

Voorwaarden

  • je bent ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister,
  • het kind waarvoor de luiers gebruikt worden is niet ouder dan 3 jaar.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige documenten, aan de Milieudienst.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • bewijs van aankoop of huur, dat niet ouder is dan 1 jaar op de datum van aanvraag,
  • de bon die je bij de geboorte van je kind thuis kreeg toegestuurd (waarbij je kan kiezen voor gratis huisvuilzakken of de subsidie).

Bedrag

De subsidie bedraagt 50 % van het aankoop- of huurbedrag, met een maximum van € 100.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende herbruikbare luiers

Cover subsidiereglement herbruikbare luiers