Subsidie jubilerende vereniging

Als een vereniging haar 25, 50, 75 of 100-jarig (veelvoud van 25) bestaan viert, kan ze een aanvraag indienen voor een subsidie voor het organiseren van een receptie.

Op vraag van de vereniging kan het stadsbestuur in plaats van een subsidie voor een receptie, een éénmalige tussenkomst doen in de aankoop van uitrustingsmateriaal ten dienste van deze vereniging.

Voorwaarden

  • de vereniging moet minstens 3 jaar lid zijn van een door de stad Halen erkende adviesraad,
  • de vereniging moet aantonen dat zij een receptie hebben georganiseerd of uitrustingsmateriaal hebben aangekocht voor hun jubileum door middel van een kopie van de bewijsstukken voor deze betaling (factuur en betalingsbewijs).

Procedure

  • Vul het bijhorende aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige documenten, aan de betrokken stadsdienst.
  • Het college van burgemeester en schepenen zal na controle van het aanvraagdossier door de bevoegde ambtenaar al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.

Meebrengen

  • schriftelijke aanvraag,
  • een bewijs van oprichting van de vereniging,
  • een officiële ledenlijst,
  • facturen van de gemaakte kosten voor de receptie of voor de aankoop van uitrustingsmateriaal.

Bedrag

Het subsidiebedrag voor een receptie bedraagt € 4 per ingeschreven lid van de vereniging, met een maximum van € 800 per georganiseerde receptie.

Het subsidiebedrag voor de aankoop van uitrustingsmateriaal wordt begrensd tot een maximum van € 800

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende jubilerende verenigingen

Cover subsidiereglement jubilerende verenigingen

Contactinformatie