Subsidie zwaluwkolonies

De stad Halen is een landelijke gemeente en dat betekent dat we onlosmakelijk verbonden zijn met huis- en boerenzwaluwen. Om de populatie zwaluwen in Halen in stand te houden ondersteunt het stadsbestuur inwoners die zwaluwnesten huisvesten binnen hun eigen leefomgeving.

Voorwaarden

De indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle van de kolonie na het ontvangen van de aanvraag door het stadsbestuur.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het tussen 15 mei en 15 juli aan de Milieudienst.

Meebrengen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

Bedrag

Voor het in stand houden van een kleine kolonie, tot en met 3 nesten wordt een subsidie verleend van € 10.
Voor een grote kolonie, vanaf 4 nesten, € 5 extra per nest bij de € 10 voor een kleine kolonie.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende het in stand houden van zwaluwkolonies

Cover subsidiereglement zwaluwkolonies 

Contactinformatie