Toelating tot crematie

Om een overledene te laten cremeren moet je de toelating hebben van het stadsbestuur.

KAN IK ZELF BEPALEN OF IK MOET WORDEN GECREMEERD?

Als je wens is je na je overlijden te laten cremeren, dan kan je een laatste wilsbeschikking indienen bij de Dienst Burgerlijke Stand.

Procedure

Je moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Burerlijke Stand waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen van de aanvraag gegeven.

Meebrengen

Voor de aanvraag tot cremeren heb je volgende documenten nodig:

  • de aanvraag tot crematie
  • een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. In dit attest staat vermeld of het om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden gaat:
    • Werd er een natuurlijk overlijden vastgesteld, dan hebt je een tweede verslag nodig van een door het stadsbestuur aangestelde arts.
    • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden, heb je een toelating nodig van de Procureur des Konings.

Bedrag

De aanvraag tot crematie is gratis.

Contactinformatie