Update planning werken Mosstraat

Update planning voor het laatste gedeelte (fase 2) van de werken in de Mosstraat .

Deel 1: van 3 april tot en met 14 april.

Dit deel omvat de opbraak en de heraanleg van het laatste kruispunt Mosstraat (ter hoogte van fabriek De Vos). De Mosstraat zal in deze periode dan ook afgesloten zijn ter hoogte van dit kruispunt. De omleiding zal gelijkaardig zijn zoals in de eerste fase. Er is gekozen om dit deel in de paasvakantie uit te voeren omdat er dan minder verkeer omgeleid dient te worden.

 

Deel 2: van 17 april tot en met 28 april.

Dit deel omvat het affrezen asfalt tussen N2 en kruispunt Industriepark alsook de heraanleg van de kantstroken in deze zone.

Er zal in dit deel gewerkt worden met verkeerslichten (beurtelings verkeer).

 

Deel 3: vrijdag 5 mei vanaf 18.00 uur tot en met zaterdag 6 mei om 09.00 uur.

Dit deel omvat het aanbrengen van de toplaag asfalt, inclusief een scheurremmende laag, in de volledige zone. De uitvoering zal ’s nachts plaatsvinden om de hinder te beperken.

De Mosstraat zal tijdens dit deel afgesloten worden.

De fietsers hebben wel doorgang tijdens de werkzaamheden. Voorzichtigheid is wel steeds noodzakelijk.

De planning is uiteraard onder voorbehoud van voldoende gunstige weersomstandigheden.

We streven er met deze strikte planning naar om de hinder maximaal te beperken. We vragen dan ook jullie begrip voor de laatste loodjes in dit project.