Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Procedure

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in je eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger:

    Je kan een aanvraag doen via de toepassing  https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/ of via als burger kan u een aanvraag indienen voor een perceel waarvan u de eigenaar bent. Aanmelden kan via Mijn Burgerprofiel. De dienstverlening “Vastgoedinlichtingen voor overdracht” kunt u hier aanvragen.

Bedrag

De prijs voor de ‘vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bestaat uit

  1. een gemeentelijke retributie (voor Halen 75 euro per perceel)
  2. een platformretributie

Voor burgers: Op het ogenblik dat een dossier wordt aangevraagd zal deze aangerekend worden. Ingediende dossiers worden niet terugbetaald. De inning gebeurt onmiddellijk via het VIP-portaal aan de hand van een online betaling met Bancontact. De gemeentelijke retributie wordt periodiek doorgestort aan de gemeente.

 

Contactinformatie