Verkeerslichten kruispunt Mosstraat-Staatsbaan

1
okt
2018

We merken een toenemend aantal meldingen bij de Technische Dienst in verband met de verkeerslichteninstallatie op het kruispunt van de Staatsbaan met de Mosstraat, waarbij er onduidelijkheid bestaat over het groene licht voor voetgangers en de locatie van de verkeerslichten voor fietsers. Daarom verduidelijken we graag even de situatie aan de hand van de info die we krijgen van het Agentschap Wegen en Verkeer; bevoegd voor de verkeerslichteninstallatie op de Staatbaan.

Als er een drukknop voor voetgangers op de verkeerslichteninstallatie zit, dan moet deze ingedrukt worden om zeker groen te krijgen. De verkeerslichten worden immers geregeld in functie van het aanwezige verkeer. Wanneer de drukknop niet ingedrukt wordt, betekent dit dat er geen voetgangers staan te wachten en dat het dus enkel voor het gemotoriseerde verkeer groen moet worden. Om als voetganger zeker groen te krijgen, druk je dus gewoon op de drukknop.

Hou er als fietser ook rekening mee dat de verkeerslichten voor fietsers aan jouw kant van de rijweg geplaatst zijn, in tegenstelling tot de verkeerslichten voor de voetgangers, die zich aan de overzijde van de rijweg bevinden. Het is ook zeer belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van het feit dat de groencyclus voor fietsers en voetgangers niet gelijklopend is. De groencyclus van het voetgangerslicht wordt vroeger afgesloten dan de groencyclus voor fietsers of motorvoertuigen omdat de oversteektijd voor een voetganger langer duurt dan die van een fietser. Op het kruispunt dient dus ook de links- of rechts afslaande automobilist daarom steeds rekening te houden met mogelijke oversteekbewegingen van fietsers, ook wanneer het voetgangerslicht rood aangeeft.