Voorkomen van wateroverlast

WaterWater heeft een belangrijke rol gespeeld in het verleden van de stad Halen, als overslagplaats, maar drukt tot op vandaag zijn stempel op het karakter van de stad door de rivieren, de waterbronnen en niet te ontkennen de wateroverlast.
Water is onlosmakelijk verbonden met Halen.

Omwille van die wateroverlast zijn inmiddels verscheidene projecten uitgewerkt die wateroverlast in de toekomst moeten beperken.

We lijsten deze projecten even op.

HET WACHTBEKKEN IN SCHULENSBROEK (SCHULENSMEER) - 1987

Het wachtbekken Schulensbroek werd vanaf 1987 in dienst genomen en heeft sindsdien veel wateroverlast voorkomen.
Het moet zorgen voor de opvang van het overstromingswater van de Demer, de Mangelbeek en de Herk. Het volledig gebied van de natuurlijke komgrond van het Schulensbroek rondom het binnenbekken werkt als een natuurlijk overstromingsgebied.
Het wachtbekken heeft een bergingscapaciteit van 10,9 miljoen m³.

HET WACHTBEKKEN IN WEBBEKOMSBROEK - SEPTEMBER 1998

Het gebied heeft een oppervlakte van 144 ha en een bergingscapaciteit van 3,5 miljoen m³. Het gebied heeft een binnen- en buitenbekken; het binnenbekken is omringd door dijken. De rest van het gebied functioneert binnen zijn natuurlijke valleigrenzen als buitenbekken.
De geplande dijkverhoging zal in de toekomst zorgen voor nog meer buffercapaciteit.

HET WACHTBEKKEN IN HOELEDEN

Dit wachtbekken zorgt voor de opvang van het Velpewater en is 90 ha groot.

POMPSTATION WINKELBEEK - MEI 2002

Het pompstation in de Zepstraat met terugslagkleppen op de uitloop van de Winkelbeek in de Velpe is geplaatst ter voorkoming van wateroverlast in de Winkelbeekstraat en Bloemendaalstraat.
Bij hoge waterstand wordt het water van de Winkelbeek door middel van twee pompen (130 l/sec) overgepompt in de Velpe.

OVERSTORT COLLECTOR ‘VELPE’, MET TERUGSLAGKLEPPEN EN POMPEN TER HOOGTE VAN HET RAUBRANDPLEIN

Ter voorkoming van terugstuwing vanuit de Velpe in de collector, werden terugslagkleppen geplaatst op het overstort van deze collector naar de Velpe.
Bij hoge waterstand zullen deze de collector afsluiten en zal het in de collector aanwezige water door middel van pompen worden overgepompt in de Velpe.

OVERSTORT COLLECTOR ‘GETE’, MET TERUGSLAGKLEPPEN EN POMPEN TER HOOGTE VAN DE MOSSTRAAT (HAELENS BROEK)

Ter voorkoming van terugstuwing vanuit de Gete in de collector, werden terugslagkleppen geplaatst op het overstort van deze collector naar de Gete.
Bij hoge waterstand zullen deze de collector afsluiten en zal het in de collector aanwezige water door middel van pompen worden overgepompt in de Gete.

SPAARBEKKEN LANGS DE IJZERBEEK - 2010

Langs de IJzerbeek (tussen de Betserbaan en de IJzerwinning) werd door de Provincie een spaarbekken van 5 hectare aangelegd. Het reservoir heeft een capaciteit van 60.000 kubieke meter. Met een ringdijk ten zuiden van de Betserbaan samen met een stuwconstructie, deze laat maar een berekende hoeveelheid water van de IJzerbeek door in de richting van het centrum van Halen. Zo wordt het overtollige water in het bekken van de aanpalende weilanden gestuurd.
Er werden poelen en beplanting aangelegd en het traject van de IJzerbeek wordt ook gedeeltelijk verlegd.

AFKOPPELING GRACHT ZITTAARDSTRAAT - 2010

De gracht werd afgekoppeld van de riolering in de Zittaardstraat, waardoor het oppervlaktewater enigszins gebufferd (vertraagd) rechtstreeks wordt afgevoerd naar de IJzerenbeek. Zo wordt de riolering (vuil water) naar het centrum ontlast.

OVERSTROMINGSGEBIED OP DE VELPE (BLOEMENDAAL - VELPEN) - 2012

Een overstromingsgebied van ongeveer 40,6 ha met een buffercapaciteit van ongeveer 225.500 m³ op de Velpe moet het centrum van Halen beter beschermen tegen hoogwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde deze ingreep door met de steun van de Europese Unie en extra middelen tegen wateroverlast die Vlaams Minister hiervoor vrijmaakte.

Net voor het centrum van Halen kan de VMM voortaan 200.000 m³ water bergen. Dat is 120.000 m³ meer dan wat de weilanden vroeger al van nature opvingen. Die extra buffercapaciteit wordt gerealiseerd door een dwarsdijk over de vallei met een hoogte tot 2,75 m en langere dijken langs weerszijden van de vallei. Het wachtbekken wordt automatisch gevuld zodra de kritieke waterhoogte stroomafwaarts bereikt wordt. Deze automatische sturing zorgt ervoor dat de buffercapaciteit optimaal benut wordt.

Naast een buffering van het water opwaarts de woonkern, voerde de VMM ook werken uit binnen de woonkern van Halen. Tussen de Firmin Jacobslaan en de Nederstraat werd de rechteroever verhoogd om het rivierwater binnen de bedding te houden.

POMPSTATION HOLAKENBEEK T.H.V. DE FIRMIN JACOBSLAAN (VERBINDINGSLOOP VAN GETE MET DE VELPE

Dit pompstation werd aangelegd naar aanleiding van de aanpassing van de loop van de Holakenbeek via de verbindingsloop van de Gete naar de Velpe en ter voorkoming van wateroverlast in de Bergstraat bij terugstuwing vanuit de Velpe.
Er werden terugslagkleppen geplaatst en een pompstation geïnstalleerd om bij hoge waterstand het water van de Holakenbeek in de Velpe te pompen.

BUFFERBEKKEN VAN ZURPELENDIJK

In Zelem is er, in combinatie met de rioleringswerken aan de Kolenbergstraat, langs de Van Zurpelendijk een bufferbekken aangelegd van 880 m³. Hier wordt het regenwater, afkomstig van de Kolenbergstraat, tijdelijk in opgevangen waarna het langzaam wordt afgevoerd naar de beken in het aangrenzend natuurgebied.

EROSIEBESTRIJDENDE MAATREGELEN zorgen ervoor dat de riolering en waterlopen meer gevrijwaard blijven van zandafzetting.

Contactinformatie