Werkingssubsidie cultuur

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, waarin ook de cultuurverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. De stad wil dan ook culturele initiatieven die de Halenaren uitnodigen deel te nemen aan het cultureel-sociaal verenigingsleven een financieel duwtje in de rug geven.

Culturele verenigingen die inspanningen leveren en initiatieven nemen voor het organiseren van culturele en gemeenschapsvormende activiteiten kunnen een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie. 

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door de Cultuurraad,
  • de cultuurvereniging moet een actieve werking kunnen aantonen tijdens de periode van 1 januari t.e.m. 31 december van het betrokken jaar.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 1 oktober aan de Cultuurdienst.
  • De bekendmaking van de toegekende beleidssubsidies door het college van burgemeester en schepenen vindt plaats vóór 31 december.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • de nodige documentatie om de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd te bewijzen (affiche, flyer, uitnodiging, inkomkaart, artikels, …).

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van een puntenstelsel. Dit puntenstelsel wordt in detail utgelegd in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement - Werkingssubsidie cultuurvereniging

Cover subsidiereglement werkingssubsidie cultuur

Contactinformatie