Werkzaamheden in Halen

Heraanleg Markt en omgeving

 

Omgeving op en rond de Markt in september tijdelijk afgesloten voor de tweede fase van het archeologisch vooronderzoek

De plannen voor de heraanleg van de Markt zitten in de laatste fase. Voor we het ontwerp kunnen afwerken, vraagt het Agentschap Onroerend Erfgoed om een uitgebreid archeologisch vooronderzoek uit te voeren op en rond de markt om een inschatting te maken van het archeologisch potentieel ter plaatse van de werken. Alle info over het verloop hiervan en de bijhorende maatregelen die we moeten nemen, lees je in deze brief.

De eerste fase van dit archeologisch vooronderzoek, dat in juli plaatsvond (geofysische bodemscan van de ondergrond, aan de hand van elektronische en magnetische signalen), is achter de rug.

De tweede fase, het proefsleuvenonderzoek, wordt begin september opgestart.

Concreet betekent dit dat erop 9 locaties op en rond de Markt werkputten gegraven worden die door de archeologen in detail onderzocht worden.

Waar en wanneer wordt het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd?

  • Op 6, 7 en 8 september starten de archeologen met de werkputten 1, 2 en 3 (in de omgeving van de kerk)
  • Van 11 september tot en met 19 september werken de archeologen bijkomend aan de resterende werkputten 5, 6, 8, 9, 7 en 4. Op de  achterzijde vind je de locaties van de werkputten.

Wat is een werkput?

De oppervlakte van de werkputten bedraagt 4 x 4 m, 2 x 4 m en 3 x 3 m. De diepte tot waarop deze werkputten zullen worden ontgraven is variabel en is afhankelijk van de toekomstige verstoringsdiepte inclusief een bijkomende buffer. Het onderzoek vindt plaats op deze locaties zelf, al dan niet kan een werkput iets groter worden gemaakt tijdens het onderzoek. Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat circa 20 m² nodig is voor de gescheiden stockage van de ontgraven grond en er moet rondom ruimte zijn om met de graafmachine te kunnen manoeuvreren.

Werkzones bereikbaar voor voetgangers en fietsers

Voor voetgangers en fietsers blijven de Markt en omgeving kerk steeds toegankelijk met uitzondering van de gesignaleerde werkzones rond de werkputten. Het is verboden deze zones te betreden. Gezien er ook beperkt met de graafmachine gewerkt wordt vragen we om uiterst voorzichtig te zijn. Er wordt vriendelijk gevraagd om respect te tonen voor de archeoloog, zodat hij zijn werk ongestoord kan doen.

Locatie van de werkputten

 Gemotoriseerd verkeer

Het gemotoriseerd verkeer heeft doorgang op de wegen. Enkel de parkeergelegenheden (Markt en omgeving kerk) zijn tijdelijk afgesloten.

Waar kan ik parkeren?

De parkeerzones op  de Markt en omgeving kerk zijn tijdelijk niet beschikbaar. Langsparkeren op de wegen blijft wel mogelijk.

Volgende twee parkings zijn bijkomend mogelijke alternatieven:

  • op het Raubrandplein,
  • in de straat Raubrandplein tegenover de kebabzaak.

Wat met de wekelijkse markt?

De markt gaat op woensdag 6, 13 en 20 september tijdelijk door op het Raubrandplein, meer bepaald het gedeelte langs de Firmin Jacobslaan.

Nog een vraag?

Heb je in deze brief nog geen antwoord gevonden op jouw vraag? Neem dan contact op met de Technische Dienst, tel: 013 61 81 25 of via mail: technische.dienst@halen.be

 

 

 


Werken Stokstraat

De rioleringswerken in de Stokstraat zijn afgerond. Alvast dank voor het begrip en geduld van de omwonenden bij deze werken.

Werken Mosstraat

De werken aan de rijweg, de aanleg van de gescheiden fietspaden, het aanbrengen van nieuwe signalisatie en de aanplanting van de hagen zijn voltooid. We voerden nog enkele kleine aanpassingen en bijkomende klinkerwerken uit om het resultaat nog te verbeteren . Op deze manier kunnen de schoolgaande kinderen en de vele toeristen die van deze fietspaden gebruik maken op een veilige manier van Zelem of Linkhout naar de Staatsbaan fietsen en omgekeerd. Dank aan de bedrijven voor hun goede samenwerking. Door het snel doorgeven van de informatie die ons ter beschikking gesteld werd, konden we snel inspelen op onvoorziene omstandigheden.

Nieuwe fietsweg Ottenbergstraat

Samen met de Stad Lummen hebben we het asfalt vernieuwd van de fietsweg aan de Ottenbergstraat. 

Firmin Jacobslaan – St. Barbaraplein – Van Zurpeledijk

De werken aan deze straten zijn voltooid. Alle belijningen en zebrapaden zijn aangebracht, waardoor de veiligheid, het trillingsniveau voor omwonenden en het rijcomfort aanzienlijk verbeterden.

 

Heraanleg ovonde

De rijweg van de ovonde werd vernieuwd in beton. Beton heeft een langere levensduur dan asfalt, maar is ook veel duurder. Gewone beton heeft een langere droogtijd maar om deze tijd en hinder te beperken werd gekozen voor sneldrogende beton en aanleg vlak voor het bouwverlof. Alvast dank voor het begrip en geduld tijdens deze periode, maar het resultaat mag zeker en vast gezien worden.

 

Aanbrengen anti-sliplaag fietsbrug

Voor de veiligheid van de fietsers is op de brug over het Zwarte Water aan de Kolenbergstraat een nieuwe anti-sliplaag aangebracht.

 

Uitbreiding camera netwerk

Zouden we dit niet toevoegen onder veiligheid?

Stad Halen breidt in samenwerking met onze Politiezone LRH breidt het cameranetwerk verder uit om de veiligheid in onze stad nog verder te verhogen. Vorig jaar werden er al 37 camera’s geïnstalleerd op de sites Buurthuis Zelk, Panoven Loksbergen, Oud Gemeentehuis Zelem, sportcentra Halen & Zelem en kerkhof Velpen. Ondertussen werd op de Staatsbaan ook al een camera met nummerplaatherkenning (ANPR) geplaatst. De komende maanden zal dit netwerk nog uitgebreid worden met 26 camera’s op de kerkpleinen van Loksbergen en Zelem, de site van de Panoven en de Markt.

 

Bij de keuze van de locaties werd voornamelijk gekeken naar plaatsen waar camera’s een meerwaarde kunnen betekenen om overlast te bestrijden en het veiligheidsgevoel te verhogen. De voorbije weken werd het nut van het netwerk al een paar keer bewezen. Burgers die, jammer genoeg, naast de glasbollen ander afval achterlieten werden “betrapt” door de aanwezige camera’s en beboet.

De beelden van deze camera’s worden ook retroactief gebruikt. Dit wil zeggen dat deze beelden niet voortdurend gemonitord worden, maar wel gedurende een maand opgevraagd kunnen worden door politiediensten indien een situatie hierom vraagt. Daarnaast kunnen de beelden in realtime bekeken worden door de politiediensten zodat er interventieploegen aan- en bijgestuurd kunnen worden zoals bijvoorbeeld bij een evenement.

Bij de uitbreiding van ons netwerk voorzien we ook een paar extra ANPR-camera’s. ANPR staat voor Automatic Numberplate Recognition en registreert alle voorbijrijdende voertuigen. Dit betekent dat de politie LRH kan opzoeken welke voertuigen op welk tijdstip voorbij de camera reden. De plaats en de opstelling van deze camera werden gebaseerd op een aantal criteria zoals vastgestelde inbraken, overdreven snelheden, BOB-controles en interne informatie. Onze politiezone gebruikt de camera vooral om gerechtelijke dossiers op te lossen en geseinde nummerplaten en voertuigen op te sporen.

In april organiseerden we een infosessie voor de bevolking over het hoe, wat en waarom van dit cameranetwerk. Zo kunnen burgers die zich zorgen maken over hun privacy zich beroepen op het inzagerecht. Dit inzagerecht geeft hen de kans om de beelden te bekijken van de camera die in de buurt van hun woonplaats opgesteld staat.