Werkzaamheden in Halen

Update heraanleg markt: resultaten archeologisch vooronderzoek Markt Halen

Zoals je wellicht gezien of gehoord hebt, heeft er begin juli een geofysisch onderzoek plaatsgevonden op de Markt waarna een aantal proefputten werden gemaakt in september. We hadden toen ook aangegeven dat de resultaten hiervan bepalend zouden zijn voor de verdere plannen voor de heraanleg van de Markt. 

Ondertussen zijn de resultaten van het archeologisch vooronderzoek bekend. Hieruit blijkt dat we met een (belang)rijk archeologisch erfgoed zitten in de ondergrond. Daarnaast komen de resultaten van het archeologisch vooronderzoek ook zeer goed overeen met de geschiedkundige gegevens van Halen

Ondanks dat er maar iets meer dan 72 m² is opengelegd, zijn er tijdens het veldwerk maar liefst 2.604 vondstfragmenten ingezameld. Op een afstand van amper één meter diepte, gaan we terug in de tijd van vandaag tot in de volle middeleeuwen, aan het prille begin van Halen. 

Wat duidelijk te zien is in zowel de sporen als de vondsten, is dat stad Halen een bloeiende periode heeft gekend tussen 1211 en 1406. De periode die erop volgde tussen 1406 en 1795 bleek echter een zware tijd voor onze stad, die in het verleden vaak het toneel is geweest van onlusten en gevechten. Dit werd duidelijk in de ondergrond herkend.

Daarnaast konden de archeologen in de ondergrond voor de kerk heel wat skeletten, maar ook een grote gracht herkennen die tot wel 3 meter diep is. In de rest van de proefsleuven konden we een beeld vormen van de geschiedenis van de Markt. Hierbij vermoedt de hoofdarcheoloog dat we de Markt tijdens de stedelijke bloeiperiode iets anders moeten voorstellen dan het grote plein dat we vandaag zien. Daarentegen lijkt het er wel op dat het marktplein ook al als marktplein zou bestaan hebben in de periode van verval (1406 – 1795).  

Op basis van het vooronderzoek zijn er aldus archeologische resten aanwezig met een hoge informatiewaarde. De plannen voor de heraanleg van de markt zullen we dan ook in overleg moeten aanpassen om de impact zo beperkt mogelijk te houden. Hierdoor zal de heraanleg van de Markt moeten opschuiven naar een latere datum. 

Uiteraard gaan we jou hiervan zeker op de hoogte houden! We nodigen je dan ook graag uit om al onze andere communicatiekanalen te volgen zoals Facebook en onze stadapp. 

Skeletten van Halen in 3D? Check volgende links:

https://skfb.ly/oOtAx

https://skfb.ly/oOtAD

https://skfb.ly/oOtAJ