Zwerfkatten

Close up kat

Katten behoren tot de oudste huisdieren. Talloze gezinnen hebben een of meerdere katten.
Ieder jaar neemt het aantal kittens in Vlaamse huishoudens enorm toe. Een kattin kan immers tot 3 nestjes per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden. Veel tamme katjes worden daarom ‘weggegooid’, in dozen in het bos gezet, uit de auto langs de weg gedumpt, ... Het werk van onverantwoordelijke mensen ... Sommige katten lopen ook gewoon uit eigen beweging weg en vele in het wild geboren kittens worden gevoed door goedhartige mensen in de buurt. Een gewone huiskat die een warme thuis heeft bij een gezin, verkent doorheen de dag uiteraard ook zijn territorium buiten. Voldoende katten in de natuur dus en het vermenigvuldigingsproces is begonnen; de natuur gaat zijn gang. Zonder menselijk ingrijpen zal die toestand nooit in positieve zin veranderen.

Zwerfkatten leven vrij op straat, op verlaten pleinen, kerkhoven, ... Hier en daar hebben zich echte kolonies gevestigd van soms wel tientallen katten, die overlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Dit leidt nogal eens tot dieronvriendelijke acties en burenruzies.

Overlast beperken

Zwerfkatten

Er zijn voor de hand liggende maar volkomen zinloze manieren om de overlast van zwerfkatten te bestrijden. Het vangen en doden van de dieren behoort daartoe. Daarmee los je het probleem helemaal niet op. Het is zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. De enkele overgebleven dieren planten zich na zo'n afmaakactie ook gewoon weer voort. Bovendien worden de vrijgekomen plaatsen bijna altijd door nieuwe zwerfkatten ingenomen. Na 5 tot 10 maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer tot twee derde van het vroegere aantal hersteld.
Er is een veel betere en meer diervriendelijke manier om uitbreiding van het aantal verwilderde katten tegen te gaan. Een manier waardoor de katten op hun woonplek een dierwaardig bestaan krijgen en tegelijk de overlast voor de omwoners beperkt wordt. Meer zelfs, de kolonies zullen langzaam kleiner worden doordat vreemde katten uit hun territorium gehouden worden. Die manier is het onvruchtbaar maken van de katten.

Verantwoordelijkheid van katteneigenaars

Ook katteneigenaars worden aangezet hun verantwoordelijkheid te nemen om het zwerfkattenprobleem in te perken, door de sterilisatie of castratie van hun huisdier.

SINDS 1 SEPTEMBER 2014 IS HET BIJ WET VERPLICHT ALLE KITTENS, VOORALEER ZE VERKOCHT OF WEGGEGEVEN WORDEN, TE LATEN CASTREREN OF STERILISEREN.

Om katteneigenaars een duwtje in de rug te geven en hen aan te zetten hun trouwe vriend te laten castreren/steriliseren, voorziet de stad Halen een subsidie in het kader van de Valentijnsactie.
Vanaf 14 februari kan je bij de Milieudienst een kortingsbon komen ophalen voor het castreren van je kater of het steriliseren van je kattin (1 bon per gezin).

Wat moet je doen als je een zwerfkattenprobleem ervaart?

Als je last hebt van zwerfkatten, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden aan de Milieudienst of de Technische Dienst. Elk voor- en najaar gebeurt er een kattenvangactie. De katten die gevangen worden, worden naar het asiel in Sint Truiden gebracht. Hier worden ze gecastreerd of gesteriliseerd en krijgen ze een knip in het oor om visueel herkenbaar te zijn dat ze al behandeld zijn. Katten die handelbaar zijn blijven in het asiel om mogelijk geplaatst te worden bij een ‘pleeggezin’. Andere katten worden weer vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.

MELD OVERLAST VAN ZWERFKATTEn bij de milieudienst/technische dienst

Meer info over de zwerfkat vind je in onze brochure ‘De Zwerfkat’ of via het Felixproject.

Logo Het Felix Project