Aangepaste verkeerssituatie n.a.v. Halen kermis, cityrun & wielerwedstrijd!

20
jul
2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting van 13 juni 2022 de tijdelijke politieverordening voor de organisatie van Halen kermis - cityrun - wielerwedstrijd goed.

Enkel plaatselijk verkeer toegestaan op de Markt, de wegen rond de Markt, in de Marktstraat, op het Raubrandplein, de wegen rond het Raubrandplein, de Sportlaan tussen de Doelstraat en het Raubrandplein. (zie plannetje


Vanaf vrijdag 5 augustus om 8u00 tot vrijdag 12 augustus om 12u00 verboden parkeren ingesteld op de Markt 
Vanaf woensdag 3 augustus om 12u00 tot vrijdag 12 augustus om 08u00 verboden doorgang voor gemotoriseerd verkeer: 

 • Het weggedeelte van de Markt van aan de aansluiting met de Nederstraat tot aan de aansluiting met het Raubrandplein;
 • Het volledige Marktplein zelf;
 • De wegenis rond het Raubrandplein tot aan de aansluitingen met de Firmin Jacobsiaan, Sportlaan, Markt en Nederstraat;
 • De Marktstraat;
 • De Sportlaan tussen de aansluiting aan de Doelstraat en het Raubrandplein.


Tijdens de hierna gespecificeerde perioden

 • Van zaterdag 6 augustus van 17u00 tot zondag 7 augustus 02u00
 • Van zondag 7 augustus van 15u00 tot maandag 8 augustus 2022 02u00
 •  Van maandag 8 augustus van 15u00 tot dinsdag 9 augustus 2022 02u00
 • Van donderdag 11 augustus van 15u00 tot vrijdag 12 augustus 2022 02u00
  worden de Markt en het Raubrandplein volledig onttrokken aan alle motorvoertuigenverkeer.


Op donderdag 11 augustus , tijdens de duur van de wielerwedstrijd tussen 16.00 uur en 19.00 uur wordt:

 • eenrichtingsverkeer ingevoerd op de volgende gemeentelijke wegen: Generaal de Wittestraat, Markt, Nederstraat, Zwarte Duivelsstraat, Firmin Jacobslaan, St. Barbaraplein, Ertsenrijkstraat, Corneliusstraat, Bloemendaalstraat, Velpenstraat, Liniestraat, Zittaardstraat en Fonteinstraat. Het verkeer mag enkel verlopen in de richting waarin de wielerwedstrijd wordt verreden.
 • parkeerverbod opgelegd voor de wegen, straten en weggedeelten die deel uitmaken van omloop vanaf 07.00 uur.
 • De Sportlaan t.h.v. de rotonde, volledig af te sluiten voor het verkeer komende van de rotonde richting Sportlaan.

 

 

Contactinformatie