Afvalvrij mei - vermijd keukenafval!

Wist-je-dat?

Een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks voor 369 euro aan voedsel weg gooit.
Je keukenafval kan voorkomen door slimmer aan te kopen, voedsel goed te bewaren en voedselresten zelf te verwerken.
 
Dat zorgt niet alleen voor minder afval, maar ook voor een fikse besparing
 
Je vindt op de website allerlei handige tips over restjes verwerken, composteren, hoe iets bewaren,...
 
 
Zowel Europa als Vlaanderen hebben richtlijnen uitgevaardigd om het organisch afval uit het huisvuil houden. Sinds 1 januari is dat ook voor bedrijven verplicht. We zijn al goed bezig en sorteren keukenafval in de gele zak of de gft-container. Door deze afvalstromen apart te houden, kan Limburg.net dat afval recycleren tot biogas, een groene energiebron of compost. Wat bij het huisvuil belandt, wordt verbrand. Al die waardevolle grondstoffen gaan zo verloren.