Akte van echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de database van de akten van de burgerlijke stand. De akte van echtscheiding vermeldt:

 • het aktenummer van de huwelijksakte
 • de naam en voornamen van de personen die uit de echt gescheiden zijn
 • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van echtscheiding aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

WIE KAN EEN AFSCHRIFT OF UITTREKSEL AANVRAGEN?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de betrokkenen (jijzelf en je ex-partner)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen bij eender welk stadsbestuur.

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders ophaalt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het aanvragen van een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding is gratis.

Contactinformatie