Nietig verklaren van een huwelijk

Onze stadsdiensten werken steeds op afspraak. Gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 013 61 81 20 of maak online een afspraak via https://afspraken.halen.be/

 

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtbank spreekt een nietigverklaring uit.

De wet kent twee vormen van echtscheiding:

 • de echtscheiding door onderlinge toestemming: jij en je partner bereiken een akkoord over de scheiding en over enkele belangrijke familiale en materiële punten. Dat akkoord wordt in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst gegoten.
 • de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk: jij en je partner vinden geen akkoord over de scheiding.

Voorwaarden

Een huwelijk kan nietig verklaard worden:

 • als de toestemming van de echtgenoten ontbrak,
 • als een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Vanaf zodra de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden achttien jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden,
 • als het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap,
 • als er sprake is van bigamie,
 • als de echtgenoten het huwelijk opzettelijk in het buitenland zijn aangegaan om zich te onttrekken aan de Belgische wettelijke huwelijksvoorwaarden,
 • als het huwelijk voltrokken is door een onbevoegde ambtenaar,
 • als het huwelijk niet in het openbaar voltrokken is,
 • als het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk,
 • ... 

Een nietigverklaring kan geëist worden door:

 • de echtgenoten zelf,
 • alle belanghebbenden,
 • het openbaar ministerie.

Procedure

Wilt je zelf een nietigverklaring vragen, dan dient je een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor neemt je best contact op met een advocaat.

Zodra er een vonnis van de rechtbank is, waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is, wordt dat overgeschreven in de database van de akten van de burgerlijke stand in dezelfde gemeente als die waar het huwelijk werd voltrokken. Dat gebeurt op verzoek van diegene die de nietigverklaring vroeg of op last van het Parket van de Procureur des Konings als hij de vordering instelde.

Bedrag

Een nietigverklaring van het huwelijk is gratis.

Regelgeving

artikelen 180 tot 202 van het Burgerlijk Wetboek
artikelen 1254 tot en met 1304 van het Gerechtelijk Wetboek

Contactinformatie