Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Online aanvragen

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst/attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de stad of gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jijzelf
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (vb. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (vb. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van hoofdverblijfplaats online aanvragen als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID); via deze pagina of via 'Mijn dossier'.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket, bij de dienst Bevolking, aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het opvragen van een attest van hoofdverblijfplaats is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie