Aangifte van een adreswijziging

Verhuis je als Halenaar naar een ander adres in Halen of kom je vanuit een andere stad of gemeente in Halen wonen, dan moet je hiervan aangifte doen bij de dienst Bevolking in Halen.

Verhuis je vanuit Halen naar een andere stad of gemeente, dan moet je enkel aangifte doen bij de dienst Bevolking in je nieuwe woonplaats.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

 • Je kan langsgaan bij de dienst Bevolking. 
 • Je kan de adreswijziging schriftelijk via e-mail melden aan de dienst Bevolking. Je kan je mail richten aan bevolking@halen.be , gelieve je naam, voornaam, nieuw adres, rijksregisternummer en telefoonnummer in de mail vermelden. 

Je doet dit binnen de 8 werkdagen na je verhuis.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

CONTROLE VAN DOMICILIE EN AANPASSING IDENTITEITSDOCUMENTEN

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt je ingeschreven op je nieuwe adres. Daarna maak je een afspraak in het stadhuis om je identiteitskaart te laten aanpassen. Hiervoor hebt je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen. 

INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

WIE NOG VERWITTIGEN?

Vergeet zelf niet volgende instanties te verwittigen dat je adres gewijzigd is:

 • banken
 • kinderbijslagfonds
 • gas-, water- en elektriciteitsmaatschappijen
 • ziekenfonds
 • je werkgever
 • ...

Meebrengen

Je elektronische identiteitskaart met pincode.

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van het gedeeld verblijf of co-ouderschap moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

 • het wederzijds akkoord van de ouders
 • de gerechtelijke beslissing
 • de notariële akte

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Contactinformatie