Aangifte van een verhuis naar het buitenland

Als je definitief naar het buitenland verhuist, moet je dat melden bij de dienst Bevolking en dit ten laatste de dag voor je vertrek.

SOCIALE ZEKERHEID

Op het vlak van de sociale zekerheid kan een verhuis naar het buitenland ook bepaalde gevolgen hebben: bepaalde uitkeringen kunnen vervallen, de betalingsmodaliteiten kunnen veranderen, ….

Voor informatie hierover kan je terecht bij de betrokken diensten in België: je ziekenfonds, de RVA, de Rijksdienst voor Pensioenen, ... of bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor gegevens over de plaatselijke sociale voorzieningen voor buitenlanders in je nieuwe land van verblijf kan je contact opnemen met de ambassade van dat land.

Voorwaarden

Je verhuist effectief naar het buitenland.

Procedure

Meld je ten laatste de dag voor je vertrek naar het buitenland aan bij de dienst Bevolking.

  • De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.
  • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.
  • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Na de aangifte ontvang je een document waarmee je je op het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van je nieuwe woonplaats moet aanbieden.

Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen, vóór je jezelf uitschrijft.

Meebrengen

  • adres in het buitenland
  • identiteitskaart van elk lid van het gezin boven de 12 jaar. Vergeet de pin en pukcodes niet!

Bedrag

De aangifte van een verhuis naar het buitenland is gratis.

Contactinformatie