Gedeeld verblijf of co-ouderschap

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de minderjarige kinderen worden ingeschreven in het Rijksregister. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres van de hoofdverblijfplaats; de plaats waar hij/zij het grootste deel van het jaar verblijft.

Voorwaarden

Kinderen van gescheiden ouders kunnen nog steeds slechts op 1 adres worden ingeschreven. Bij co-ouderschap gebeurt het dat kinderen ook af en toe of voor de helft van de tijd bij de andere ouder verblijven, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Om die ouder, waar het kind niet officieel is ingeschreven, de gelegenheid te geven om dit aan te tonen komt hiervan een melding in het rijksregister van de betrokken ouder (met automatisch een vermelding in het rijksregister van het kind).

Ook voor kinderen die hun domicilieadres hebben bij een ouder in het buitenland, maar ook gedeeld verblijven bij de andere ouder in België, is dit mogelijk.

Dit kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld kortingen of faciliteiten op gemeentelijk niveau zoals een verminderd tarief voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking e.d.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Voor het melden van het gedeeld verblijf in het rijksregister kom je langs bij de dienst Bevolking.

Meebrengen

Afhankelijk van je situatie:

  • de gerechtelijke beslissing (vonnis) waarin de huisvesting en het verblijf van de minderjarige duidelijk vermeld wordt
  • het gezamenlijk akkoord tussen de ouders, met duidelijke vermelding over de huisvesting en het verblijf van de minderjarige, en een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder
  • een toestemming van de andere ouder met duidelijke vermelding over de huisvesting en verblijf van de minderjarige, en een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder

Bedrag

Een melding maken van gedeeld verblijf is gratis.

Contactinformatie