Belgische nationaliteit

De Belgische nationaliteit is de band die jou als persoon bindt met de Belgische staat en die jouw rechten en plichten bepaalt. Je kan Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. In bepaalde gevallen kunnen zowel meerderjarigen als minderjarigen de Belgische nationaliteit verliezen. Iedereen die de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen. Je kan ook vrijwillig afstand doen van de Belgische nationaliteit.