Biodiversiteit

Insectenhotel

Biodiversiteit staat voor de fantastische verscheidenheid van het leven op aarde, van de microscopisch kleine bacteriën en algen tot de vogels, de zoogdieren en de oerbossen. Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, …

Wetenschappers schatten dat er tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. Slechts 2 miljoen daarvan werden tot op heden beschreven. Elk jaar ontdekken biologen ongeveer 20.000 nieuwe soorten. In België alleen al zijn er 36.300 waargenomen. Afgaande op de resultaten van vergelijkbare studies in onze buurlanden mogen we er waarschijnlijk nog 16.000 tot 19.000 bijtellen. Het totale aantal soorten in België zou dus rond de 55.000 schommelen.

SOS biodiversiteit

Vandaag zijn een derde tot de helft van alle soorten in België bedreigd. De zomeradonis, het akkerviltkruid, het vals heideblauwtje, de geelbuikvuurpad en de tuimelaar bijvoorbeeld zijn al uit ons land verdwenen. De oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit moet gezocht worden in verschillende redenen. Jammer genoeg zijn deze al te vaak gekoppeld aan menselijke activiteit. Denk hierbij maar aan de opwarming van de aarde, de ontbossing, het leegvissen van de zee, de lucht- en watervervuiling, ...

BIODIVERSITEIT = LEVEN

De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan 3,5 miljard jaar evolutie en is essentieel voor ons overleven en welzijn. Ze biedt ons levensnoodzakelijke producten zoals voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen, kledingvezels, ... Gezonde ecosystemen bewijzen ons ook talloze diensten: het zuiveren van water en lucht, de productie van zuurstof, het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van bloemen en zoveel meer.
Biodiversiteit is ook adembenemend mooi: ze bezorgt ons verwondering, is inspirerend en schenkt ontspanning. Tot slot is biodiversiteit een hoofdrolspeler in diverse sectoren zoals landbouw, visserij, toerisme, industrie, bouw, onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. Zonder haar zouden er veel minder jobs zijn en veel mensen geen inkomen hebben.

NIET ONUITPUTTELIJK

We vergeten echter al te vaak dat we deel uitmaken en dus afhankelijk zijn van de natuurlijke omgeving. Biodiversiteit wordt meestal beschouwd als gratis en onuitputtelijk. Zonder het goed te beseffen, plunderen we deze unieke voorraadkamer en brengen we ons eigen overleven in gevaar.

HET TIJ KEREN

Beseffen dat biodiversiteit van vitaal belang is voor ons overleven en dat het met die biodiversiteit de verkeerde kant uitgaat, is een belangrijke stap. Maar dat alleen is niet voldoende. Door onze dagdagelijkse keuzes te richten op duurzaamheid en respect voor de natuur, kunnen we de trend nog keren.

Draag jouw steentje bij aan het behoud van de biodiversiteit

Poster Ik geef leven aan mijn planeetSurf naar de website ‘Ik geef leven aan mijn planeet’, kies een engagement en doe mee. Je krijgt dan meer info om je engagement te realiseren en kan getuigenissen van andere geëngageerden bekijken. Je kan ook zelf een getuigenis invoeren of een nieuw engagement aangaan. Indien geen enkel engagement je aanspreekt, mag je er ook zelf eentje bedenken.

Zelfs als je al langer één of meer van de engagementen uitvoert, dan nog is het belangrijk dat je je toch aanmeldt en meedoet via de website: zo ontstaat een sterk signaal naar onze beleidsvoerders, bedrijfsleiders en de media toe.

De website biedt meer informatie bij elk engagement. Je wordt er tevens op de hoogte gehouden van nieuwe initiatieven. Bij het aanbreken van een nieuw seizoen ontvangt elke geëngageerde die dat wenst een nieuwsbrief met interessante info over uitjes, recepten, nieuwe tips en een cadeau. En wie weet valt er wel een aangename verrassing in de bus.

20 ENGAGEMENTEN

De 20 geselecteerde engagementen op de website ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ zijn eenvoudige tips die iedereen kan uitvoeren in het alledaagse leven. Er is gedacht aan alle leeftijdscategorieën, aan situaties met of zonder een tuin, aan voor de hand liggende of iets meer uitdagende tips.

Hieronder vind je enkele van de 20 engagementen in het kort weergegeven.

  • Ik bouw nestplaatsen voor bijen en ander dieren
  • Ik eet groenten en fruit van het seizoen
  • Ik steek mijn balkon of gevel in het groen
  • Ik composteer
  • Ik gebruik geen producten eindigend op ‘-cide’ zoals herbicide, pesticide, insecticide, ...
  • Ik leg een vijvertje aan 
  • ...

Heb je nog andere ideeën dan die op de website staan? Maak dan je eigen engagement aan!

Subsidie voor kleine biodiversiteitprojecten

Als je als inwoner of vereniging in Halen een bijdrage levert aan het behoud van de biodiversiteit in onze stad door bijvoorbeeld het behoud en het beheer van terreinen, studie van en voor het behoud van de biodiversiteit relevante onderwerpen, educatie en/of sensibilisatie rond het behoud van de biodiversiteit, … kan je een subsidie voor je project aanvragen bij het stadsbestuur.

Contactinformatie