Cyberpreventieadviseurs van polite LRH

Werd jij opgelicht via het internet? Dan kan je voortaan een gratis huisbezoek van één van de cyberpreventieadviseurs van politie LRH aanvragen.

 

De afgelopen maanden heeft politie LRH acht vrijwilligers opgeleid tot cyberpreventieadviseurs. Deze personen zijn intussen gespecialiseerd in het herkennen van verschillende vormen van online oplichting. Zij hebben als taak om inwoners zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevaren van het internet.

Wat gaan zij doen?

  1. Presentaties geven aan verenigingen. Wil jouw vereniging een infosessie organiseren rond de preventie van cybercriminaliteit? Neem dan contact op met pz.lrh.cybercrime@police.belgium.eu.

     
  2. Op huisbezoek gaan bij slachtoffers van cybercriminaliteit. Werd jij het slachtoffer van internetcriminelen en deed je hier aangifte van? Dan kan je sinds 1 februari  vragen dat er een cyberpreventieadviseur bij jou thuis langskomt. Hij of zij zal je wegwijs maken in de belangrijkste vormen van online oplichting en praktische tips aanreiken. Ook enkele vrienden of familieleden zijn welkom.