Dag van de mantelzorg - 23 juni

Een #dahadikeffenodig-moment

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen en één op vijf jongeren tussen 11-18 jaar is het vandaag. Quasi iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen1 . Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar.

Sommige mantelzorgers beseffen zelfs niet eens dat ze mantelzorger zijn. Daar willen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de zes erkende mantelzorgverenigingen in samenwerking met een grote groep stakeholders iets aan doen. Met de campagne  #dahadikeffenodig geven we concrete voorbeelden en tips om mantelzorgers te herkennen en erkennen.

Boodschappen doen, wassen, post regelen, rekeningen betalen, de tuin onderhouden, een luisterend oor bieden: mantelzorgtaken zijn heel divers en gaan vaak verder dan alleen het zorgende aspect. Vlamingen die hulp of ondersteuning nodig hebben omwille van een langdurige ziekte, gezondheidsproblemen, een beperking of psychische kwetsbaarheid, ontvangen deze in bijna 7 op de 10 gevallen van familie, vrienden, buren of kennissen. Een derde van de mantelzorgers besteedt – in de meeste gevallen naast zijn of haar job - meer dan 10 uur per week aan deze taken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mantelzorgers de zorg emotioneel belastend vindt. 18% ervaart onvoldoende tijd voor zichzelf en 12% onvoldoende tijd voor het eigen gezin. 

Met de  vernieuwde website www.mantelzorgers.be, krijgen mantelzorgers een centraal informatiepunt dat alle praktische informatie rond mantelzorg bundelt. Een helder overzicht van de verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. je kan er ook een inventaris van alle plekken in Vlaanderen waar mantelzorgers terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning terugvinden. Op basis van de postcode krijgen ze een volledig overzicht van het lokale en algemene psychosociaal ondersteuningsaanbod. 

Eerstelijnszones

De gemeenten in de eerstelijnszones West-Limburg en MidWestLim slaan de handen in elkaar en starten twee gratis trajecten voor mantelzorgers

Mantelkracht i.s.m. Samana

Mantelkracht is een coachingprogramma gericht op het versterken van de veerkracht van mantelzorgers. De deelnemers kiezen zelf de thema's waaraan ze werken. De groep zoekt samen naar oplossingen en handvaten onder professionele begeleiding. 

Dinsdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december, telkens van 14.00 u. tot 16.00 u. De sessie gaan door in WZC Het Meerlehof, Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen.

Inschrijven via www.samana.be/mantelzorg, mantelzorg@samana.be of 02 211 35 65

Jonge mantelzorgers i.s.m. OverKop en JAC

Één op de vijf jongeren zijn mantelzorger, maar velen zijn zich niet bewust van hun rol. Samen met jonge mantezorgers gaan we aan de slag in groepsessies waarbij we inzetten op erkenning en ontspanning.

De sessies gaan door van maandag 21 oktober tot vrijdag 25 oktober in de Lutgartsite, Stadswal 14, 3580 Beringen

Meer informatie via mantelzorg@beringen.be of via de sociale media van OverKop Beringen en JAC.