Europees (Belgisch) rijbewijs

Onze stadsdiensten werken steeds op afspraak. Gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 013 61 81 20 of maak online een afspraak via https://afspraken.halen.be/

Het Belgische rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan. Op 7 juli 2010 werd het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd; het Europees rijbewijs. 

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. 

Samen met het Europees rijbewijs in bankkaartmodel wordt ook gewerkt aan een nieuw gecentraliseerd systeem waarin alle gegevens betreffende het verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid, enz. worden opgenomen. Deze databank zal ook door buitenlandse autoriteiten kunnen geraadpleegd worden.

GELDIGHEID(SDUUR)

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

De oudere papieren rijbewijzen blijven in België en in het buitenland nog geldig tot 2033. Daarna moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door het Europese bankkaartmodel.

IS JE RIJBEWIJS GESTOLEN OF BEN JE HET VERLOREN?

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs doe je aangifte bij de politie en bekom je een attest voor de aanmaak van een rijbewijsduplicaat. Hiermee ga je naar de dienst Bevolking.
Belangrijk: het attest vervangt je rijbewijs niet.

Bij terugvinden van je verloren of gestolen rijbewijs dien je dit ter beschikking te stellen van de politie.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt je een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

Je vraagt je rijbewijs aan bij de dienst Bevolking. Je kan 3 à 4 dagen na je aanvraag je rijbewijs komen ophalen.

WANNEER JE RIJBEWIJS HERNIEUWEN?

 • bij verlies of diefstal;
 • wanneer het rijbewijs beschadigd of onleesbaar is;
 • wanneer de houder niet meer lijkt op de foto;
 • wanneer het rijbewijs werd ingetrokken door een buitenlandse autoriteit;
 • bij verloop van de geldigheidsduur;
 • wanneer je een uitnodiging ontvangt om je oude rijbewijs in te wisselen voor het nieuwe model.

Meebrengen

WANNEER JE JE EERSTE RIJBEWIJS AANVRAAGT:

 • identiteitskaart
 • voorlopig rijbewijs
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's. Er kan ook gewoon gebruik gemaakt worden van de foto op je eID.
 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum

BIJ HET AFHALEN VAN JE RIJBEWIJS:

Als je het rijbewijs zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart
 • het vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)

Als je het rijbewijs voor iemand anders ophaalt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • het vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)
 • je eigen identiteitskaart

OM JE OUDE PAPIEREN RIJBEWIJS OM TE WISSELEN:

 • identiteitskaart
 • je oude papieren rijbewijs
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan
 • de voorwaarden voor pasfoto's. Er kan ook gewoon gebruik gemaakt worden van de foto op je eID.
 • aanvraagformulier

OM EEN BUITENLANDS RIJBEWIJS OM TE WISSELEN NAAR EEN EUROPEES RIJBEWIJS: 

 • identiteitskaart
 • je huidige buitenlands rijbewijs
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's. Er kan ook gewoon gebruik gemaakt worden van de foto op je eID.
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs 

VOOR EEN DUPLICAAT VAN JE RIJBEWIJS:

 • identiteitskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's. Er kan ook gewoon gebruik gemaakt worden van de foto op je eID.
 • je oude rijbewijs, als je dit wil vernieuwen omwille van een beschadiging of verouderde foto
 • je attest van verlies/diefstal

Bedrag

Een Europees rijbewijs kost € 25.